Ersättningsbeloppet vid skadeståndskrav?

2018-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vad kan en köpare få i ersättning för om han kräver skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det framgår inte av din fråga vilken situation det rör sig om. Är det inom eller utanför ett kontraktsförhållande? Svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare är det svårt att ange en exakt summa på det skadestånd som kan dömas ut i varje enskilt fall. Däremot kan man i 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen (SkL) finna regler om beräkning av skadeståndsersättning vid personskada. Skadeståndet omfattar ersättning för kostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk. Vad gäller ersättning för kostnader kan det t.ex. röra sig om kostnader för transport till sjukhus, sjukvård samt ökade levnadskostnader på grund av skadan. Ersättning för inkomstförlust är precis som det låter, ersättning för förlorad arbetsinkomst under sjukskrivningen. Enligt 5 kap. 1 § SkL kan ersättning utgå för sveda och värk. Det brukar karakteriseras som "plåster på såren" för fysiskt och psykiskt lidande under (akuta) sjukdomstiden. Ersättning kan även dömas ut för lyte och men. Med det menas bestående nackdelar och obehag av en skada som inte direkt kan mätas i pengar.

Från skadeståndet kan även vissa avdrag göras. Sådan ersättning som ges ut av staten avräknas från skadeståndet. Det kan t.ex. vara arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2019-04-14 Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera
2019-04-08 Vem betalar självrisk vid försäkringsfall?
2019-04-03 Möjligt att få ersättning för pengar som frånvunnits genom brott utan att anmäla ?
2019-03-27 Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

Alla besvarade frågor (67936)