Ersättningsbelopp för vara köpt på rea?

FRÅGA
En elev har av vårdslöshet (ej ont uppsåt) klippt ett jack i min sons Ralph Laurentröja under pågående lektion; vittnen finns alltså. Tröjan är köpt i augusti i år från Kids' Brandstore (näthandel) och var i nyskick. Då den inhandlades var den på rea 447,50kr men nu finns den endast till fullpris 895kr. Jag har bett pojkens föräldrar om att tröjan ska ersättas med en likadan tröja. Föräldrarna är skilda men de har tydligen kommit överens om att pappan ska sköta 'ärendet' men han är i dagsläget inte samarbetsvillig. Han förhalar processen och har bett om att få se kvitto. Jag har skickat bild på orderkvitto och betald faktura. Han vill dessutom inte betala det dagsaktuella priset på tröjan eftersom vi bara betalade halva priset vid inköpet. Har vi rätt att kräva full ersättning - d.v.s. ny Ralph Laurentröja till fullpris eller pengar; 895:-? Har pojkens föräldrar lika stort ansvar när det gäller ersättning eller kan det överlåtas på bara den ena föräldern? Om vi har rätt till ersättning - hur går vi vidare om föräldern/föräldrarna vägrar ersätta den gamla tröjan med en ny?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Den som av oaktsamhet vållar en sakskada, ska ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). Huvudregeln är att detta även gäller barn, dock blir det ju i praktiken så att föräldern betalar för detta eftersom föräldern rår över barnets pengar (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet är så pass lidet att det inte förstår vad det gör kan det i vissa fall bedömas sakna skadeståndsansvar (2 kap. 4 § SkL). Denna paragraf har dock tolkats mycket restriktivt i rättspraxis och berör i princip bara åldrar under 4 år.

Beloppet för ersättning ska motsvara värdet av saken (5 kap. 7 § första punkten SkL). Här används värdet för vad det kostar att anskaffa en ny motsvarande vara, vilket i praktiken oftast är marknadsvärdet (Erland Strömbäcks lagkommentar på Karnov, Hämtad 2017-11-01). Lagkommentaren kan knappast tolkas som att REA skulle föranleda avdrag på ersättning eftersom detta inte har någon betydelse för möjligheten att anskaffa motsvarande vara.

Utifrån de omständigheter du angivit är det alltså tydligt i min mening att du har rätt till full ersättning för vad det kostar att skaffa en ny motsvarande tröja. Om du framför detta klart och tydligt bör du inte ha några problem med att få igenom ditt krav. Skulle föräldern vägra att betala hela beloppet kan du eventuellt lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Min rekommendation är i så fall att du pratar med en av våra jurister innan du ansöker (mer info här).

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?