Ersättningsansvarig vid skada på bil

FRÅGA
Hej! Min vän fick förfrågan att köra en vänväns bil eftersom denne var alkoholpåverkad. Hon råkade backa in fel och orsakade en lackeringsskada på 4000 kronor. Jag undrar hos vem, juridiskt sett, ansvaret hos med tanke på att bilens ägare tog med sig bilen trots att denne visste att de skulle dricka. Ska de dela betalningen eller hur ska de göra?
SVAR

Juridiskt sett är det den som har orsakat tillika vållat en skada som också blir ersättningsskyldig för den. Såtillvida inte din vän blev tvingad under exempelvis hot att köra bilen ser jag inte heller någon möjlighet att hävda att någon annan skulle vara ansvarig för din väns misstag.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll