Ersättningsansvar när bil kört på cyklist

FRÅGA
Jag har kört på en cyklist som kom från min vänstra sida. Jag hann aldrig se personen som kom cyklande utan tvärbromsade allt vad som gick men körde ändå på personen. Det hände i en fyrvägs korsning och det är höger regeln som gäller där. Vad kommer att hända nu? Jag ringde 112 direkt och hon har fått åka ambulans till sjukhuset. Hon var vid medvetandet och blödder ingenting. Hon hade bara ont i benet. Är det jag som har gjort fel nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Denna typ av situationer regleras i trafikskadelagen (TskL), vilken reglerar skador uppkomna av motordrivet fordon i trafik (1 § TskL).

Cyklisten kommer att få ersättning ur din trafikskadeförsäkring

Trafikskadelagens 11 § säger att ersättning skall utgå för person- och sakskador. I ditt fall verkar cyklisten ha fått ont i benet, men i övrigt inte fått några andra fysiska eller materiella skador på exempelvis kläder eller cykel. Cyklisten du körde på kommer därför troligtvis att få ersättning ur din trafikskadeförsäkring för det skadade benet. Detta är ett s k "strikt" ansvar, och det spelar därför ingen roll att du inte körde på cyklisten med flit. Ersättning skall alltid utgå i dessa lägen, även om det var av en ren olyckshändelse (11 § första stycket TskL).

Cyklisten skulle istället kunna kräva dig på skadestånd enligt trafikskadelagens 18§, men detta är till nackdel för cyklisten, eftersom det är svårare att bevisa att du varit oaktsam, och det är därför mest troligt att cyklisten kommer vilja ha ersättning ur din trafikskadeförsäkring som nämndes ovan (18 § första stycket TskL).

Osannolik minskning av ersättningen pga. att cyklisten inte iakttagit högerregeln

12 § som ger möjlighet till en jämkning av ersättningsbeloppet, dvs. att beloppet som skall dras från din trafikskadeförsäkring minskas, kan däremot tänkas bli tillämpligt i fallet, beroende på hur cyklisten agerat i situationen. För att beloppet för det skadade benet skall minskas enligt denna regel krävs dock att cyklisten agerat "grovt vårdslöst" eller med "uppsåt", vilket innebär att cyklisten måste agerat nästintill extremt oaktsamt, eller haft för avsikt att vilja bli påkörd och skadad av dig. Det är vanligtvis väldigt svårt att hävda att cyklisten agerat på ett sådant sätt, och att cyklisten inte iakttagit högerregeln får anses inte vara tillräckligt (12 § första stycket TskL).

Eventuella skador på bilen

Det framgår inte av din text om du fått några skador på din bil, men det kan vara bra att veta att trafikskadelagen inte täcker dina skador på bilen i den här situationen, eftersom skadan inte har orsakats av ett annat motordrivet fordon i trafik, (10 § andra stycke TskL). Skadorna skulle däremot kunna täckas om du exempelvis har en full vagnskadeförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.

Du skulle iofs kunna kräva cyklisten på skadestånd enligt skadeståndslagen (SkL), men detta förutsätter att cyklisten med flit velat bli påkörd av dig eller annars agerat oaktsamt (2 kap. 1§ SkL). Det faktum att cyklisten inte iakttagit högerregeln skulle kunna tala för att cyklisten varit oaktsam och därigenom även skadat din bil, men för att göra en bedömning av detta hade jag behövt veta mer om situationen, exempelvis om det var mörkt ute, om cyklisten hade mörka kläder på sig och saknade reflex etc.

Sammanfattningsvis

Cyklisten kommer med sannolikhet bli ersatt fullt ut för det skadade benet ur din bils trafikskadeförsäkring. Eventuella skador på din bil kommer däremot inte att ersättas, om du inte har full vagnskadeförsäkring eller dylikt tecknad hos ditt försäkringsbolag.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och att läget kring vad som kan tänkas hända har klarnat för dig!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (187)
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?
2021-07-31 Skadestånd för påkörd hund?

Alla besvarade frågor (95665)