Ersättning vid trafikolyckor

FRÅGA
Jag var i en bilkrock, där den andra föraren har av mitt försäkringsbolag bedömts vara felaktig då denne skar min körriktning och borde ha lämnat företräde. Bilen är på lagning jag slog i huvudet vid krocken och har diagnoserats ha hjärnskakning. Har jag rätt att kräva skadestånd av den andre föraren?En kopplad fråga som jag inte vet om ni kan svara på dock, jag hade planerat att flytta ut vid helgen efter krocken. Bilen är trasig och försäkringen har erbjudit ordna en hyrbil. Jag är dock inte i skick att köra bil, och inte heller bekväm att göra det pga krocken och behöver därför anlita en flyttfirma för att göra flytten. Kan jag kräva ersättning av föraren eller dennes försäkringsbolag för denna bekostnad som kommit pga krocken?Tack!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trafikskadelagen (TSL) blir aktuellt när det gäller skador i trafiken som orsakats av ett annat motordrivet fordon. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkring (TSL 1 §).

Ersättning för skador på bilen

Skador på bilen räknas som sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning om

-skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon, och

-skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet (TSL 10 § andra stycket).

Utifrån din fråga så är det ostridigt att skadan uppkommit i trafik och med en annan bil. Dessutom har den andra bilföraren varit vållande till olyckan genom att han skar din körriktning när han borde ha lämnat företräde. Jag tycker alltså att omständigheterna tyder på att du uppfyller rekvisiten och du har därför rätt till ersättning. Ersättningen utgår från den skadevållandes trafikförsäkring.

Ersättning för personskada

Om bilföraren eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeförsäkring från trafikförsäkring för fordonet (TSL 10 § första stycket). Som framgår av din fråga så har du drabbats av s.k. personskada i form av hjärnskakning. Du får då ersättning ur ditt fordons trafikförsäkring.

Skadeståndets omfattning

Trafikskadelagen tillämpar skadeståndslagens (SKL) bestämmelser om skadeståndets bestämmande (TSL 9 §). Det innebär att ersättning för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (t.ex. stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (SKL 5 kap. 1 § första stycket). Som sagt ovan utgår ersättning för personskador från trafikförsäkringen för din bil (TSL 10 § första stycket).

Vad gäller sakskada ska ersättningen utgå från den skadevållandes trafikförsäkring (TSL 10 § andra stycket). Den ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (SKL 5 kap. 7 §).

Vad gäller din flytt

Du kan få ersättning av den andra bilens trafikförsäkring för att kunna hyra ett annat fordon eftersom din bil inte kan användas som du hade planerat. Detta faller under "annan kostnad till följd av skadan" (SKL 5 Kap. 7 §). Men om jag har förstått det rätt, så vill du få ersättning för att kunna anlita en flyttfirma eftersom du inte är i skick att köra bil. Det räknas alltså som ideell skada - alltså en typ av personskada som inte kan mätas i pengar. Det är nog tveksamt om det faller under den skadevållandes trafikförsäkrings skyldighet. Jag rekommenderar därför att du pratar med din försäkring och försöka få dem att anlita en flyttfirma åt dig istället för en hyrbil. Kom ihåg att du som skadelidande har en skyldighet att begränsa skadan för att du ska kunna få ersättning.

Sammanfattningsvis

Du som skadelidande har rätt att få ersättning både vid personskada och sakskada. Ersättning för personskada utgår från din trafikförsäkring medan ersättning för sakskada utgår från den skadevållandes trafikförsäkring. Vad gäller din oförmåga att köra bil för att flytta tycker jag att du borde ta upp det med ditt försäkringsbolag så att ni kan komma på en bättre och tryggare lösning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (176)
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.
2021-02-13 Ersättning för personskada vid trafikolycka
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott

Alla besvarade frågor (89848)