Ersättning vid sjukdom som påverkar utseende

2015-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är en tjej på 19 år som nyss har fått diagnosen Vitiligo, vilket är en auto immun sjukdom som gör att mina pigment i huden dör plus mycket mer. Detta har orsakat psykiskt lidande för mig eftersom att dessa fläckar blir kritvita och syns väldigt väl och särskilt vid intima områden. Min fråga är om det är möjligt för mig att söka skadestånd för psykiskt lidande eller något sådant? Eller är inte detta möjligt även om det försämrar min livskvalité avsevärt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd regleras i skadeståndslagen (se här).

Det finns inget i denna lag som säger att skadestånd kan utges i fall som dessa. Skadestånd är till för att om en person, en myndighet eller ett företag osv. orsakar någon skada. Den som orsakat skadan kan då bli skyldig att ersätta den.

I ditt fall är istället försäkring relevant. Skadestånd finns för att människor inte ska vara oaktsamma och på så sätt orsaka skada. Försäkringar är motsatsen till detta. De är till för att täcka det som man vanligtvis inte kan förutse (men som ändå skulle täckas av skadestånd). Något som försäkringar men inte skadestånd täcker är sjukdomar.

Vad du måste göra är att fundera vilka försäkringar du har, därefter måste du gå igenom villkoren på försäkringen för att se om sjukdomar som dessa täcks. Skulle de göra detta måste du anmäla detta hos ditt försäkringsbolag.

Hemförsäkring är bland de vanligaste försäkringarna och dessa täcker vanligtvis medicinisk invaliditet i form av ärr eller annan vanställdhet. I ditt fall bör försäkringen täcka din skada i form av den döda pigmenten. Försäkringen kan även täcka psykisk skada men denna måste vara bevisad genom läkarintyg. Eftersom försäkringar från olika försäkringsbolag varierar är det rekommenderat att du läser dessa noggrant för att se vilken ersättning du har rätt till. I försäkringsavtalet står för det mesta även vilket belopp som ges ut.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll