Ersättning vid polisförhör

2016-09-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Blev stoppad av polisen i jobbet, är taxiförare. Kunden hade vapen bak i bilen, jag visste ingenting. Polisen stoppade mig o drog pistol o omringade bilen. Fick åka med till polishuset på förhör. Blev dålig efter det men fattade inte varför. Har jag rätt till ersättning för sveda o värk, förlorad arbetsinkomst? Tacksam för svar, vet ej vart jag ska vända mig.
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Det är en medborgerlig skyldighet att följa med till förhör om polisen finner det påkallat för att kunna utreda brott, se rättegångsbalken (1972:740) (RB) 23:3 4 st. och RB 23:8. En polisman måste alltid värna om individers integritet vid sin tjänsteutövning. Vid beslut att medta någon till förhör måste polismannen därvid göra ett avvägande: förhörets nytta för brottsutredningen kontra den integritetskränkning och arbetsförlust som kan drabba den medtagne. Om brottet som ska utredas är allvarligt talar det för att polismannen borde ta med närvarande personer till förhör.

Du kan ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, se 1 § kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottsmål (KK) och 1 § 2 st. förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Du ansöker själv om ersättning och det är Polismyndigheten som fattar beslut om du ska få ersättning eller inte. Anser Polismyndigheten att du inte ha rätt till ersättning kan du överklaga beslutet hos Länsstyrelsen inom två veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Länsstyrelsens beslut går inte att överklaga, se 3 § KK.

Tråkigt att höra att förhöret tog på dig psykiskt. Du kan självklart vända dig till polisen och förklara att förhöret orsakat dig sveda och värk och därav begära ersättning av staten, se skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3:2 1 p. och 5:1 1 st. 3 p. Dock har polisen en skyldighet att bekämpa brott och om det är vedertaget och proportionerligt för myndigheten att hålla förhör på stationen i ett fall som ditt kommer statens intresse av brottsbekämpning vägra tyngre än ditt intresse att få upprättelse. Nekar polisen din begäran om ersättning för sveda och värk kan du föra talan mot polisen i närmaste tingsrätt.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?