Ersättning vid otillräcklig vård

FRÅGA
Kan man få ersättning för försummelse? Min bror sökte för magont och svart avföring för ca 4 månader sedan. Hans blodvärde var också lite för lågt. Vårdcentralen skickade honom till sjukhuset direkt för gastroskopi. Väl där fick han vänta i fem timmar och blev sedan skickad till bedömningsavdelning. Där togs han emot av en icke färdigutbildad läkare som skickade hem honom utan åtgärd. Efter fyra månader sökte han igen och hade då gått ner i vikt och hade mycket lågt blodvärde. Nu gjorde man gastroskopi och konstaterade magcancer som han nu behandlas för.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vart kan man vända sig för att få ersättning?

Det kan vara så att din bror har rätt till ersättning från patientförsäkringen.

Bestämmelser kring detta finns i patientskadelagen.

Det finns en skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen.(12 § patientskadelagen)

De olika regionerna har alla tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Om din bror har gått till en privat vårdgivare som har vårdavtal med regionen, så gäller denna också.

Vad krävs för att få ersättning?

Man kan få ersättning för bland annat felaktig diagnostisering. Man kan också få ersättning om undersökning, vård eller liknande åtgärd orsakat skadan och skadan kunnat undvikas genom till exempel val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. (6 § patientskadelagen)

I din brors fall kan jag inte utifrån informationen i frågan avgöra om han har rätt till ersättning enligt detta eller inte. Faktorer som kan spela roll är till exempel om han blivit mer sjuk nu på grund av att han inte fick behandling i tid och om han i större utsträckning hade kunnat behandlas om detta gjorts tidigare.

Vårdens ansvar

Att utan vidare undersökning skicka hem någon som har ont i magen i kombination med svart avföring framstår som allvarligt då detta kan vara tecken på flera akuta tillstånd till exempel blödande magsår.

Din bror kan därför om han vill vända sig till Patientnämnden. En sådan nämnd finns i varje region och är både fristående och opartisk. De tar emot klagomål på vården och har i uppgift att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Vad händer nu?

Jag rekommenderar din bror att anmäla skadan (den ytterligare skada som han lidit på grund av den bristande vården) till försäkringsbolaget Löf. De utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning.

Mer användbar information finns hos 1177, patientskadenämnden och Löf.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92054)