Ersättning vid kontraktsbrott pga ej fullgjort avtal

FRÅGA
Vi skulle ställa ut våra växter i samband med en bilutställning. När vi kommer fram med lastbilen och växter till platsen då märker vi att någon annan som har ställt ut växter och vi får inte plats med våra. Vad kan vi få ersättning för från ansvarig som planerat fel?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är främst en avtalsrättslig fråga. Vad ni kan få för ersättning kan finnas reglerat i ett eventuellt avtal mellan er och anordnaren av bilutställningen. Finns inget skriftligt avtal har ni förmodligen genom en muntlig överenskommelse, ex över telefon, ingått ett muntligt avtal. Oavsett hur har ni i alla fall ingått ett avtal. Har det inte skett någon överenskommelse om vad som skulle hända vid eventuellt avtalsbrott, får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga principer.

En sådan allmän princip är att en avtalspart som har orsakat en annan part skada, ska ersätta skadan. Skadan kan bestå i både ett positivt och ett negativt kontraktsintresse. Det negativa kontraktsintresset innebär att bilutställaren ska ersätta vad det har kostat er att ex köra ut växterna. Det positiva kontraktsintresset innebär att bilutställaren även ska ersätta den vinst som ni inte har fått pga att avtalet inte fullgjordes, s.k. "utebliven vinst". Huvudregeln är det sistnämnda, dvs även ersättning för utebliven vinst.

Jag föreslår att ni hör av er till bilutställaren och förklarar situationen, samt förklarar att ni vill ha ersättning för åtminstone vad det kostat er att köra ut växterna, och eventuellt även den uteblivna vinsten (dvs ersättningen som ni skulle ha fått för att ni ställde ut växterna). Går de inte med på detta finns möjlighet att väcka talan om avtalsbrottet. Har ni ingen skriftlig överenskommelse om utställningen kan det dock bli svårt att bevisa att avtal har ingåtts. Det är nämligen ni som har skyldigheten att bevisa att det har ingåtts ett avtal. Men som sagt, möjligt är ju att de går med på att ersätta er, utan att det ska behöva väckas någon talan.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll