Ersättning vid kontraktsbrott

FRÅGA
Jag hade ett skriftligt avtal med en privatperson på blocket att jag skulle köpa ett kylskåp. Vi hade bestämt pris, tid och jag hade fått adressen. När jag skulle precisera tiden (vi hade sagt eftermiddagen) så fick jag höra att kylskåpet var sålt. Jag har fått svar av er angående min situation.. Att säljaren är skyldig att ersätta mig. Men hur går jag tillväga för att få igenom detta?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det är riktigt att du inte alltid har rätt att få själva kylskåpet trots att ni hade ett avtal om det, eftersom du inte hade fått det i din besittning. Eftersom ni hade ett köpavtal så har däremot säljaren begått ett avtalsbrott eftersom hen inte kommer att kunna prestera sin del av avtalet. Om du redan har betalat för kylskåpet ska du därför givetvis få tillbaka dina pengar.

Då en person vägrar att betala en skuld på grund av avtal eller liknande är man normalt hänvisad till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om omständigheterna däremot inte är tvistiga kan man begära ett betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Fördelen med det är att det går snabbare än en process i tingsrätt och är billigare. Ansökan ska lämnas in till Kronofogden och innehålla ditt yrkande och grunden för det, samt beloppet, förfallodagen och den ränta som begärs (se 10, 11 och 19 §).

Eftersom det är Kronofogden som hanterar betalningsförelägganden ska du däremot bara göra det om både betalningsskyldigheten och beloppet är ostridigt mellan dig och din motpart. Om motparten hävdar att du inte har någon rätt att få betalt så ska ärendet överlämnas till tingsrätten, eftersom Kronofogden inte jobbar med tvistelösningsfrågor. I sådant fall ska du istället lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, som då ska innehålla de saker som nämns i 42 kap. 2 § Rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om du och säljaren av kylskåpet inte är överens om att du ska ha ersättning till följd av avtalsbrottet får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, men om hen inte alls bestrider att du har rätt till ersättning (men ändå av någon anledning inte vill eller kan betala) kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det ska dock påpekas att det ofta är dyrt, omständligt och tidskrävande att inleda en process, och att du i första hand bör försöka tala säljaren till rätta. Om det finns möjlighet så är det ofta bättre att försöka förlikas genom att du får ett annat kylskåp eller får betalt utan att behöva inleda en process.

Lycka till, och hoppas du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen eller kommentera här nedan!Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (109)
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning
2020-04-25 Kan man frångå ett muntligt avtal?
2020-04-09 Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund

Alla besvarade frågor (82748)