Ersättning vid kontantreglering

FRÅGA
Efter att jag parkerat min sons bil påbackades den. Motparten har tagit på sig skadan. Jag har fått en skade reglering. Nu vill jag lämna bilen för reparation på egen verkstad. Då´kontrar mitt försäkringsbolag med att dra av 40% av skadebeloppet vid kontantreglering. De hänvisar till trafikskadelagen. Jag hävdar att jag vill ha hela reparationsbeloppet då jag inte är vållande och oavsett var bilen repareras. Bilen skall enl förs bolaget lämnas på av dem anvisad verkstad för att skadebeloppet skall gälla i sin helhet. Annars betalas full ersättning inte ut.Vad gäller enligt trafikskadelagen i detta fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är du som försäkringstagare som har bevisbördan för att de kostnader som lagts ned på reparation av bilen är motiverade. För att underlätta detta har försäkringsbolag ofta god kontakt med ett antal verkstäder som de rekommenderar. Om man väljer att reparera bilen själv eller gå till någon annan verkstad är det vanligt att man förhandlar med försäkringsbolaget om en kontantersättning istället för att få ersättning för de faktiska reparationskostnaderna. Vissa vill av någon anledning inte ens laga sin bil och då passar det naturligtvis bättre med kontantersättningen.

En sådan ersättning brukar ligga på max 60 % av reparationskostnaden så det avdrag som ditt bolag har gjort låter rimligt. Det här betyder dock inte att du inte får välja din egen verkstad. Men om du gör det så är det upp till dig att bevisa att de kostnader som lagts ner är skäliga för skadan. Någon särskild reglering om detta i trafikskadelagen finns mig veterligen inte. Utöver detta kan det ju finnas regleringar i ditt försäkringsvillkor men detta skiljer från bolag till bolag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Thomas Borgenfalk

Thomas Borgenfalk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll