Ersättning vid kommunens rätt att lösa in fastighet

2019-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kommunen vill lösa in 212 m^2 av min fastighet för att anlägga en P-plats inom detaljplanerat område. De erbjuder en ersättning på 7,50 kr/m^2, vilket jag förkastat. Markens taxeringsvärde är cirka 200 kr/m^2. Är jag tvungen att acceptera kommunens bud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detta finns i plan - och bygglagen (PBL).

Enligt 6 kap. 13 § PBL får kommunen lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen till exempel ska användas för en allmän plats som kommunen ska ansvara för. I vissa fall är kommunen till och med skyldig att lösa in mark på fastighetsägarens begäran.

Enligt 6 kap. 17 § PBL ska ersättningen bestämmas enligt expropriationslagen (ExprL). Enligt 4 kap. 1§ ExprL ska ersättning betalas ut som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten. Är det bara en del av en fastigheten ska ersättningen motsvara minskningen av fastighetens värde. Vidare ska ytterligare 25 % av marknadsvärdet betalas ut.

Eftersom kommunen vill lösa in en del av din fastighet måste först minskningen av hela fastighetens värde beräknas. Du har rätt att få ersättning som motsvarar den minskningen inklusive ytterligare 25 %. Eftersom marknadsvärdet inte framgår i frågan kan jag inte besvara vilken exakt summa du har rätt till.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll