Ersättning vid goodwillförlust

2016-03-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad begreppet Goodwillförlust innebär och huruvida man kan yrka på skadestånd för detta då man anser skada uppkommit på grund av leverantör?Ex då säljare varit i dröjsmål.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Goodwillförlust innebär typiskt sett att ett företag lider eller i framtiden kan komma att lida skada på grund av försämrat rykte och anseende. Skadorna är alltså ekonomiska förluster till följd av uteblivna intäkter eftersom kunderna blir färre.

Huruvida man kan yrka skadestånd till följd av goodwillförlust beror först och främst på vad som avtalats parterna emellan. Förutsatt att det inte finns ett avtal som specifikt reglerar förutsättningarna för skadestånd torde i flesta fall köplagen (KöpL) bli tillämplig. Jag utgår härefter att lagen är tillämplig.

Om vi ska följa ert exempel om att säljaren i affären är i dröjsmål aktualiseras 27 § KöpL (även om det i praktiken förmodligen är relativt ovanligt att goodwillförlust uppkommer till följd av dröjsmål). Denna paragraf anger att köparen har rätt till ersättning för den skada han/hon lider på grund av säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet låg utom dennes så kallade ''kontrollansvar''. Detta innebär att säljaren inte rimligen kan hållas ansvarig för dröjsmålet för att det låg utanför dennes förmåga och kontroll att förhindra. Att säljare lyckas visa detta är sällsynt och vållar sällan problem för köparen.

Goodwillförlust utgör emellertid så kallad ''indirekt förlust'', skada som vanligtvis inte ersätts när KöpL tillämpas (se 27 § tredje stycket och 67 § andra stycket KöpL). För att köparen ska får ersättning för sådan förlust krävs enligt 27 § fjärde stycket KöpL att säljaren varit försumlig, vårdslös. Det krävs alltså att säljaren varit vårdslös för att man ska få ersättning för goodwillförlust. Bedömningen av vårdslöshet får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1229)
2020-10-01 Kan man bli återbetalningsskyldig om man har använt en begagnad bil som delbetalning vid köp av en ny bil?
2020-09-29 Vad anses som fel när varan sålts i befintligt skick?
2020-09-27 Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare
2020-09-27 Fel i vara

Alla besvarade frågor (84717)