Ersättning vid fel i vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejVi har köpt kyl och fryspaket 8/7-19 Frysen har blivit utbytt 2 gånger och vi har även haft totalt 11 servicebesök Vi har nu tagit kontakt med säljaren Media Markt. Har vi rätt till Skadestånd dvs ersättning för förstörda varor vid fryshaverierna 6 ggn samt ersättning för allmänna besvär; Passning för teknikerbesök, städning mm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det har uppstått fel med frysen vilket du fått hjälp med i form av service och ny vara, men att du undrar huruvida du har rätt till ersättning för kostander som har uppstått till följd av den felaktiga varan (frysen). Enligt 30 § konsumentköplagen har en köpare rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på frysen, så som förstörd mat eller inkomstbortfall om du behövt närvara vid servicen. Du måste kunna visa att du verkligen har lidit en ekonomiskt förlust på grund av felet, varför det kan bli svårt att erhålla ersättning för t ex städning.

Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1296)
2021-10-27 Reklamation vid fel i vara
2021-10-24 Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

Alla besvarade frågor (96613)