Ersättning till följd av fel i vara?

2020-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en skoda fabia från automobil norra i bålsta som visade sig att det var fel på bilen och anmälde ärendet till ARN då bilfirman inte ville avhjälpa felet. Fick rätt från ARN och automobil norra skulle avhjälpa felet utan kostnad för mig och fick lov att hyra biltrailer för att frakta ner bilen till dem och jag bor i falun. Min fråga är har jag rätt till bensinersättning och hyra av biltrailer från bilfirman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande köp mellan privatpersoner och företag regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Jag förutsätter att du vill att svaret på denna fråga avgränsas till endast frågan om du har rätt till ersättning för bensin samt hyra av biltrailer, därmed kommer jag endast att beröra dessa frågor.

Vad har köparen rätt till vid fel i vara?
Om det är påvisat att det är fel i varan och felet beror på säljaren, och som denne inte kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, har köparen rätt till skadestånd för den skada denne lider, 30 § KKöpL. Detta innebär att köparen kan kräva skadestånd för till exempel utgifter för telefon, porto, bärgning av bil, taxiresor, inkomstförlust på grund av att köparen måste stanna hemma från jobb för att exempelvis bärga bilen till en annan stad.

Om skadeståndet skulle bli ett oskäligt stort belopp med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet komma att jämkas efter vad som är skäligt, 34 § KKöpL. Detta innebär att man kollar på om parterna har någon typ av försäkring eller liknande för att se till att den skadeståndsskyldige inte utsätts för en oskäligt stor ekonomisk belastning.

Vad gäller i ditt fall?
Utifrån din fråga är min bedömning att du som konsument bör får ersättning för att både resa fram och tillbaka från företaget samt ersättning för hyra av biltrailer. Utöver dessa ersättningar finns det även möjlighet att få ersättning för att du som köpare har behövt stanna hemma från arbetet under denna dag där bilen ska transporteras. Är det fallet att du haft andra direkta utgifter till följd av felet i varan är även dessa giltiga utgifter som kan ersättas, med förutsättning att utgiften kan direkt kopplas till felet. Dessa kostnader som du nämner i frågan är heller inga kostnader som jag bedömer som oskäligt stora och därmed bör inte heller dessa kostnader jämkas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1157)
2021-02-24 Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?
2021-02-23 Reklamation konsumentköplagen
2021-02-21 Möjligheten till hävning

Alla besvarade frågor (89562)