Ersättning till en oskyldigt häktad person m.m

Hejsan

Jag har blivit häktad i februari i år som misstänkt för grovt narkotika brott.Min fru har varit i arresten i en kväll och sonen 1 år gamal i social 4 dagar. Efter 5 veckor jag har blivit släppt och 10 dagar sen dom har lagt ner utredningen och jag är inte misstänkt längre.

När jag va häktad 2 mina företag AB har gott konkurs. Kan jag stämma polisen och den person som tok beslut att gripa mig för skada som dom har gjort mot mig. Jag menar för att jag har förlorat allt som jg haft och samtidigt fick jätte stark depression. Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du stämma polisen och den person som grep dig?

Nej, det är inte möjligt för dig att få ut skadestånd från vare sig polisen eller från den polisman som grep dig. Du kan dock upprätta en JO-anmälan om du anser att polisen agerat felaktigt i den här situationen. JO granskar kommunala och statliga myndigheter, samt tjänstemän vid dessa myndigheter såsom polismän. För det fall JO anser att ärendet handlagts på ett felaktigt sätt kommer kritik att riktas mot de poliser som arbetat med ärendet. Här kan du upprätta en JO-anmälan.

Kan du få ersättning för den tid som du satt häktad?

Enligt frihetsberövandelagen kan den som suttit oskyldigt häktad få ersättning för den skada som uppkommit (2 § frihetsberövandelagen). Du ansöker om denna ersättning hos Justitiekanslern (JK). Här kan du ansöka om sådan ersättning.

I enlighet med 7 § frihetsberövandelagen ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande.

Utgifter

De utgifter som täcks av ersättningen tar i första hand sikte på de resor som gjorts till och från anstalten.

Förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhetHär måste du visa att du lidit ekonomisk skada till följd av häktningen. I förevarande fall blir det aktuellt att diskutera intrång i näringsverksamhet. Du skriver i frågan att dina två företag har gått i konkurs. Jag kan inte utreda dina möjligheter till framgång på denna punkt, eftersom jag saknar relevant information om hur den ekonomiska situationen i bolagen såg ut före häktningen.LidandeEnligt praxis bestäms ersättning för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden som personen tillbringar i häktet. För den andra månaden beviljas man i regel ersättning motsvarande 20 000 kr. Du har suttit häktad i fem veckor, vilket medför att du kommer bli beviljad en ersättning för lidande motsvarande 35 000 kr.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitiekanslern (JK)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo