FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/12/2017

Ersättning suttit häktad oskyldig

hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 31juli till 8 augusti, och dom har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du har blivit frisläppt efter att ha suttit häktad i 9 dagar på grund av bristande bevis. Under dessa förhållanden, har du rätt till ersättning från staten avseende utgifter, förlorad inkomst och lidande (7 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder).

Du kan få ersättning för dina resor till och från häktet, eventuell inkomstförlust (t.ex. lön), lidande (kompensation för att du har suttit felaktigt häktad) samt för ombudskostnader (om du anlitar jurist för att hjälpa dig kräva ersättning). Du kan ha rätt till ungefär 10 000 kr för lidande + dina utgifter och inkomstförlust + skälig kompensation om du väljer att anlita jurist.

Jag rekommenderar att du låter Lawlines juristbyrå utreda dina kostnader och därefter anmäla dina anspråk på ersättning till Justitiekanslern. Hör av dig till mig så kan vi prata mer om dina möjligheter så kan du få prisförslag. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se. Nedan kan du läsa en kortare utredning om ditt case.

-------------

Utgifter. Vid kortare häktningstider är det normalt enbart utgifter för resor till och från häktet som du kan kräva, t.ex. taxiresa från häktet för att ta dig hem (proposition 1974:97 s. 71-72). Beloppet varierar beroende på hur mycket du har betalat.

Inkomstförlust. Du har rätt att kompenseras för utebliven lön, socialbidrag, semester m.m. Beloppet varierar beroende på hur mycket du har förlorat.

Lidande. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall där längden på frihetsberövandet oftast avgör hur mycket man har lidit. Ju längre man är frihetsberövad, desto större är typiskt lidandet (proposition 1997/98:105 s. 56). Justitiekanslern har uttalat att den frihetsberövade normalt har rätt till 30 000 kr för den första månaden han eller hon har suttit felaktigt häktad. I ditt fall värderas ditt lidande till ungefär 10 000 kr.

Ombudskostnader. Det rekommenderas att du låter en jurist hjälpa dig med att kräva ersättning av staten. Man beviljas normalt skäliga ombudskostnader av staten. Om du anlitar en jurist får du alltså skäliga kostnader täckta av staten om staten. Det förutsätter att du "vinner" i någon del, dvs. får någon form av ersättning av staten för antingen utgifter, inkomstförlust eller lidande.

-------------

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000