Ersättning på grund av frihetsberövande

Hej Jag blev häktad och av åklagare anhöll mig i mindre än 24 timmar men jag förlorade 2 dagars lön pga detta. Har jag inte rätt till ersättning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätt till ersättning på grund av häktning och anhållande regleras i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Har du rätt till ersättning?

Som huvudregel har du rätt till ersättning på grund av att du har varit häktad förutsatt att du inte har blivit dömd för gärningen. Ersättning kan i vissa fall också utgå om du exempelvis döms endast för en del av brottsligheten eller om brottet hänförs till en mildare straffbestämmelse som inte motiverar häktning. (2 § första stycket)

Detsamma gäller om du har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck. Om anhållandet varade en kortare tid än så utgår alltså ingen ersättning. (2 § andra stycket)

Vad kan du få ersättning för?

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda har du rätt till ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter. (7 §) Skadan måste dock ha ett direkt samband med frihetsberövandet. I fråga om förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning i princip endast för de dagar som frihetsberövandet har pågått.

I vissa fall kan ersättning vägras eller sättas ned. Detta gäller om man exempelvis genom eget beteende föranleder frihetsberövandet eller om man försöker undanröja bevis eller försvåra utredningen. (6 §)

Slutsats

Om du var anhållen mindre än 24 timmar i sträck har du inte rätt till ersättning. Detta gäller även om du förlorade två dagars lön till följd av anhållandet. Om du däremot var häktad och slutligen inte dömd för gärningen kan du ha rätt till ersättning, dock i fråga om inkomstförlust i princip bara för de dagar som du har varit häktad.

Du kan läsa mer och eventuellt ansöka om ersättning på Justitiekanslerns hemsida.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”