FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/10/2015

Ersättning p.g.a. att en bil

Hej. Vi köpte en bil på blocket. Säljaren sa att bilen var okej, bara lite rost. Nu visar det sig att bilen är helt upprostad på bärande delar. Vi har haft bilen inne på verkstad för att få ett kostnadsförslag på dom bärande delar. Bilen kommer inte gå igenom besiktningen och är livsfarlig att köra pga rosten och bensinläckage. Vi håller på att driva detta mot säljaren. Bilen har stått still i 18 dagar pga felen. Kan vi begära ersättning per dag för att bilen inte Är körduglig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du inte undrar om säljarens direkta felansvar, d.v.s. hans ansvar för att se till att bilen är i tillräckligt bra skick. Det verkar inte heller som att du vill veta vilka möjligheter som finns att begära prisavdrag eller häva köpet p.g.a. felet. Istället tolkar jag din fråga som att du vill veta vilka möjligheter som finns för dig att begära skadestånd för den tid som bilen inte är körduglig.

Enligt 40 § första stycket köplagen (KöpL) har en köpare rätt att bli ersatt för den skada som han lider p.g.a. att varan är felaktig, såvida felet inte beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

I 67 § första stycket KöpL stadgas att skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Indirekt förlust ersätts dock bara om säljaren har varit försumlig eller om varan avvek från vad säljaren särskilt hade utfäst (40 § tredje stycket KöpL). Av 67 § andra stycket KöpL framgår att som indirekt förlust anses

förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, ochannan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Frågan är om du enligt ovanstående regler har rätt att få skadestånd för att du inte har kunnat använda bilen? En första förutsättning är att en domstol bedömer att bilen var felaktig när risken övergick. Därutöver krävs att du kan bevisa att någon av ovanstående grunder föreligger. Om du t.ex. har varit tvungen att hyra ett substitut (hyrbil) finns det möjlighet att bli ersatt för det du har betalat (detta räknas som en utgift), om priset var skäligt. Du har även rätt att få skadestånd för inkomster som uteblivit (indirekt förlust) p.g.a. att du inte har kunnat använda bilen förutsatt att köparen var försumlig. Det räcker alltså inte med att det var besvärande för dig att inte kunna använda bilen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo