Ersättning och polisens utredning vid trafikolycka

FRÅGA
Vår son blev påkörd av en bilist på 40 väg som hade väjningsplikt. Vår son satt på en såkallad kinamoppe. Han fick tre ben brott på vänster ben och det blev ett trauma. Polisen har inte förhört honom mer än att dom pratade med honom när han anlänt sjukhuset i ambulans fullproppad med morfin. Han kommer inte ihåg detta.Frågan är då hur i hela friden kan man utreda en olycka och stänga ner utredningen utan hört båda parterna och kollat hur skadorna såg ut. Det finns ingenstans i utredningen att vår sån genom gick ett trauma. Inte för jag vill sätta dit föraren som var en ung nybakad förare. Utan för att rätt ska vara rätt. Känns mer och mer konstigt när man får distans till händelsen och inser hur skadad vår son blev.Glad om jag får veta vad vår son har för rättigheter i det här??Fundersam mammma
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Skador som orsakats av motordrivet fordon i trafik regleras i trafikskadelagen (TskL). För att avgöra vilka skador din son kan få ersättning för kollar vi på skadeståndslagen (SkL).

Din son har rätt att få ersättning ur mopedens trafikförsäkring

Alla fordon, inklusive mopeder, måste ha en trafikförsäkring om de ska få köras på allmän väg, varför jag förutsätter att din son har en sådan trafikförsäkring för mopeden (2 § första stycket TskL).

Eftersom din son skadats i en trafikolycka när han körde en moped, så har han rätt till ersättning ur den egna trafikförsäkringen för de personskador han fick vid olyckan. I det här fallet de tre benbrotten, och eventuellt det psykiska lidandet (10 § första stycket TskL).

Din son ska få ersättning för de tre benbrotten, och eventuellt även det psykiska lidandet

Vad man kan få ersättning för bedöms på samma sätt som i skadeståndslagen. Eftersom din son fått benbrott och lidit av ett trauma, vilka är personskador, så får vi kolla på skadeståndslagens 5 kapitel 1 § för att avgöra vilka skador han kan få ersättning för (9 § TskL).

Din son har rätt till ersättning för benbrotten och kan även ha rätt till ersättning för det lidande som traumat till följd av olyckan fört med sig. För att han ska få ersättning för det psykiska lidandet så ska det ha varit av antingen övergående natur under den akuta sjukdomstiden, eller att lidandet finns kvar även efter att man tillfrisknat från olyckan i övrigt (5 kap. 1 § första stycket SkL).

Polisens utredning och dokumentationen av skadorna

Efter att ha pratat med en polis har jag förstått att utredningen många gånger kompletteras av läkarnas sjukjournaler efter att skadorna blivit dokumenterade på sjukhus. Det är därför inte nödvändigt att polisen pratar med de inblandade personligen. De skador som dokumenterats i utredningen är alltså de skador som läkarna ansett att din son drabbats av.

Möjlighet att i stället kräva bilföraren på skadestånd

Din son skulle i stället för att få ersättning ur sin trafikförsäkring kunna kräva bilföraren på skadestånd. Detta förutsätter åtminstone att bilföraren varit oaktsam vid kollisionen, och med tanke på att han enligt din text inte iakttagit väjningsplikten, så får han bedömas ha agerat oaktsamt. Ett av problemen med skadestånd är att det ibland kan vara svårt att få ut pengarna om den andre exempelvis inte har tillräckligt med pengar att ge ut, och ett annat är att det kan bli en långdragen process (18 § första stycket TskL).

Bilföraren tar i det fallet han döms utge skadestånd till din son över din sons rätt till ersättning ur din sons trafikförsäkring gentemot försäkringsbolaget (19 § första stycket TskL).

Mitt råd blir att kontakta ert försäkringsbolag

Mitt råd blir därför att i första hand kontakta ert försäkringsbolag, och kolla på vilka eventuella belopp det rör sig om i ersättning (beloppen är vanligtvis schablonartade, d v s samma summa ges alltid för samma typ av skada). I andra hand skulle ni i stället kunna kräva skadestånd av bilföraren.

Sammanfattningsvis

Din son har skadats när han kört en moped och har därför rätt till ersättning ur sin trafikförsäkring. Han ska få ersättning för de tre benbrotten, och eventuellt även för det psykiska lidandet. Polisen kompletterar många gånger sina utredningar med läkares sjukjournaler, och det är därför vanligtvis inte nödvändigt att de pratar med de inblandade om skadorna personligen. I stället för att få ersättning ur trafikförsäkringen skulle din son kunna kräva bilföraren på skadestånd. Mitt råd blir i första hand att kontakta ert försäkringsbolag.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (187)
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?
2021-07-31 Skadestånd för påkörd hund?

Alla besvarade frågor (95700)