Ersättning och lön

FRÅGA
hej jag har jobbat i en restaurang för mer en 1 år och jag fick inte obärsätning i 1 år fast jag har jobbat varje helg 1 et år och alla röda dager och för 1 månader sedan jah har tagit ut mina semester dagerna 5 veckor men jag fick inte dän där pengar också som jag måste ha ja menar mina semester pengar och för 2 vecka sedan jah har anmält min arbestgivare till facket darför att jag fck inte min semester pengar min ob ärsätning och alla andra i 1 år sedan min arbestgivaren har kommit överans med facket att han ska betala ut de vad han skyldig mig sedan han saa att jag få inte jobba längre att han sparka mig darför att jag har anmält honom men igår skulle han betala min lön men han har inte gört det som jag har jobbat efter jag kom från semester jag har rigt honom ocgh frågade att om man har glömt att betala dän men han var elak mot mig och saa att han ska inte betala min lön jag vill fråga att hur kan jag anmäla min arbestgivare för att få skadesånd eller få man skadestånd om det händär måmtimg sånt ?
SVAR

Hej,

Och tack för Din fråga till Lawline.

Primärt är det viktigt att Du har skrivit på ett anställningsavtal - har Du gjort det? Om du har skrivit på ett anställningsavtal, gäller då Lag (1982:80) om anställningsskydd, se LAS. Har du även någon vetskap om Du är knuten till något kollektiv avtal?

Om du har skrivit under ett anställningsavtal gäller följande:

Jag förstår det som att du är tillsvidare anställd, enligt 4 i LAS. Din arbetsgivare är skyldig, enligt 6c§ i LAS, att senast inom 1 månad efter Du har börjat arbeta på arbetsplatsen att lämna skriftlig information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Där ska det bland annat stå hur ofta och när lönen ska betalas ut, se nedan:

"6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall."

Arbetstagaren är skyldig att betala ut lön för de dagar du arbetat. För att kunna påvisa detta, kan Du till exempel med hjälp av kollegor eller på annat sätt påvisa att du jobbat. Avseende semesterlön, så är det en rättighet och din arbetsgivares skyldighet att utbetala det i den mån Du har tjänat i den under intjänandeåret, i enlighet med 4§ i semesterlagen (1977:480), klicka här.

Sedan att han "sparkar" Dig pga. att du hör av dig till facket, vilket är en rättighet att du kontaktar de enligt 7§ och 8§ i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBL. Att han sparkar dig pga. det, utgör inte en saklig grund, enligt 7§ i LAS och en uppsägning ska även göras skriftlig, enligt 8§ LAS, vilket inte skedde heller. Detta kan inte heller ses som ett avskedande, enligt din formulering, i och med att du inte grovt åsidosatt några åligganden, enligt 18§ i LAS . Om du sägs upp utan saklig grund, ska uppsägningen förklaras ogiltig, enligt 34§ i LAS.

Avslutningsvis, Du kan därmed kräva skadestånd och ersättning, enligt 38§ LAS, för utebliven lön och semesterersättning samt för uppsägning som inte skett på saklig grund.

Hoppas detta svar ger Dig en vägledning. Lycka till och tack för att du vände Dig till Lawline.

Vänligen,

Labiba Daoudi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (68)
2020-10-20 OB-ersättning
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?
2020-08-29 Hur ska övertid och mertid räknas?

Alla besvarade frågor (86933)