Ersättning när arbetstagare använder egen bil i tjänsten

FRÅGA
hej,vad finns för regler då jag använder egen bil i jobbet hos städfirma? Arbetsgivare vill bara betala för resor utanför anställningsorten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkor vad gäller anställningsförmåner så som reseersättning regleras inte i lag, utan i avtal. Någon lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att betala den aktuella typen av ersättning finns därför inte.

Om du har gått med på att använda din egen bil i tjänsten är det viktigt att det är tydligt avtalat vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det vanliga är att denna typ av ersättning är reglerade i ett resereglemente på företaget.
Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen. Om du inte har någon avtalat med arbetsgivaren kan frågan vara reglerad i kollektivavtal, om något sådant finns på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 18:50 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (559)
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt
2019-05-06 Tystnadsplikt på arbetsplats

Alla besvarade frågor (69223)