Ersättning från staten pga häktning

I en hel månad satt jag häktad till försök för mord och till slut så blev jag frisläppt för att jag var helt oskyldig. Under tiden så väntade jobbet och allt annat runt omkring på att jag skulle få komma tillbaka, Allt slutade med att jag fick sparken från jobbet och förlorade 2 månaders lön. När jag kom tillbaka hem och försökte bearbeta detta som hänt så mådde jag förstås väldigt dåligt... Jag fick uppsöka vårdcentral för att få prata med en psykolog mm. Nu har tiden gått i över 3 månader, Och hur vet jag när jag kommer få min ersättning och att allting har gått rätt till? Undrar lite vart allt kan hamna efter denna dramatiska händelse, Vill även tillägga att det var väldigt starka anklagelser och skriverier i tidningar hela 9 sidor efter denna händelse.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grundläggande förutsättningar
Eftersom du har varit häktad i en månad på grund av misstanke om brott, kan du ha rätt till ersättning från staten (2 § Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). Sådan ersättning har du rätt till om:
- det har meddelats en frikännande dom för den brottsmisstanke som häktningen avsåg,
- åtalet avvisades eller avskrevs, eller
- förundersökningen avslutades utan att åtal väcktes (2 § första stycket första punkten).

Du måste själv skicka in en ansökan om ersättning och den utredning som behövs för att en bedömning av ersättningens storlek ska kunna göras. För att ansöka om utredning behöver du fylla i den här blanketten och skicka den tillsammans med eventuella bilagor till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm.

När du fyller i din ansökan kan du även ta hjälp av den här checklistan.

Vad du kan få ersättning för
Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 §).

Med lidande avses bl.a. känslor av oro, obehag och maktlöshet som häktningen kan ha medfört. Storleken på ersättning för lidande bestäms utifrån hur länge du varit häktad, dvs. en månad, och du behöver inte ge in något annat underlag för att få ersättning för lidande. Enligt Justitiekanslerns praxis ska ersättning för lidande i normalfallet vara 30 000 kronor när en person har varit häktad i en månad. Om brottet som du varit misstänkt för anses vara särskilt allvarligt, kan det medföra en förhöjd ersättning.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst innebär att du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Du som sökande måste själv visa att du gått miste om inkomst och även hur mycket du har förlorat under tiden du varit häktad. Här behöver du därför ge in ett underlag som styrker dina uppgifter, exempelvis i form av intyg från arbetsgivaren, a-kassan etc.

Ersättning för utgifter innebär att du kan få ersättning för exempelvis kostnad för resa från häktet till din bostad. För att få ersättning för utgifter måste du själv ge in det underlag som krävs, exempelvis i form av kvitton.

Det är viktigt att veta att du endast kan få ersättning för skador som är direkta följder av själva häktningen. Detta innebär att du inte kan få ersättning för skador som du fått på grund av själva brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.

Om du väljer att anlita ett ombud för att få hjälp med sin ansökan om ersättning, kan du få ersättning även för ombudskostnader. Detta under förutsättning att du beviljas även annan ersättning.

När betalas ersättning ut?
I normalfallet är handläggningstiden av en ansökan om ersättning cirka sex månader. Beslutet skickas till dig eller till ditt ombud, om du haft något. Efter att beslutet har fattats tar det cirka tio arbetsdagar innan eventuella pengar betalas ut.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitiekanslern (JK)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”