Ersättning från flera försäkringar vid skada

2016-01-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag har skadat mina tänder och anmält till mitt förs.bolag.Försäkringsbolaget har skickat en blankett, som jag skall fylla i. Där står "Finns annan försäkringeller har skadan skett vid trafikolycka". Det finns annan försäkring, men jag har inte anmält till någon annan. Nu undrar jag om man kan få ut från två försäkringar.
SVAR

Tack för din fråga.

Det finns inget entydigt, generellt svar på din fråga. När det gäller ersättning för en faktiskt kostnad, t ex en vårdkostnad ersätts inte dubbelt utan finns fler försäkringar delar de på ansvaret. Dvs skulle du råka ut för en skada som enligt försäkring A ska ersättas med 5000 kr i vårdkostnad och enligt försäkring B ska ersättas med 5000 kr i vårdkostnad, så kommer vardera försäkringsbolag att ersätta 2500 kr, så att du får de 5000 kr. Men du får inte ut det dubbla beloppet eftersom det skulle innebära att du gjorde en vinst. Så kallad ideell ersättning däremot kan betalas ut från flera försäkringar samtidigt, med undantag för ersättning för sveda och värk som betalas ut en gång. Ideell ersättning är sådan som inte är direkt kopplad till en faktiskt kostnad, t ex invaliditetsersättning, ersättning för ärr och liknande. I sådana fall betalas beloppet ut med fullt belopp från båda försäkringarna.

Andra försäkringar gäller uttryckligen oberoende av övrigt försäkringsskydd och oberoende av ersättning från dessa och kan innehålla t ex ett engångsbelopp vid specifik skada (t ex fraktur). I sådana fall får du ut pengar från båda försäkringarna samtidigt, och med fullt belopp från båda.

Hur det är i just ditt fall går inte att svara på, utan du får läsa villkoren och se vad där står. Du förlorar ingenting på att anmäla till båda försäkringsbolagen samt vara ärlig med att det finns flera försäkringar.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll