FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/02/2015

Ersättning för utförda arbeten under äktenskap?

Har jag laglig rätt till ekonomiskt ersättning för arbete jag gjort i ex-makans lägenhet. Lägenheten har hanterats som enskild egendom vid bodelningen. Lägenheten har inte varit vår gemensamma bostad.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Förmögenhetsrättsliga frågor i äktenskapsförhållanden är speciella. Visserligen gäller för tillkomsten av ett förmögenhetsrättsligt avtal mellan makar allmänna regler såsom avtalslagen. Samtidigt kan man uttrycka det som att utgångspunkten i ett äktenskap är att arbeten som utförs i hemmet är benefika, det vill säga görs utan avsikt att ersättning ska utgå.

Samma huvudregel gäller i förmögenhetsrätten - ersättning ska inte utgå när det inte finns ett avtal. Undantag finns för tjänster utan uppdrag - s.k. negotiorum gestio - men då ska särskilda förutsättningar vara uppfyllda såsom att åtgärden var nödvändig och att det inte fanns tid att inhämta samtycke för åtgärden.

Kort sagt, om inte du och din före detta maka avtalat om att arbetena i lägenheten skulle utföras mot ersättning finns det ingen rättslig grund för sådan ekonomisk kompensation.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?