Ersättning för utebliven arbetsinkomst pga. en annan persons beteende

2017-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Separerad med gemensam vårdnad om litet barn, strax över 1 år gammalt. Jag är boendeförälder och den andre föräldern har umgänge på dagtid då jag arbetar. När jag slutar för dagen börjar andre förälderns arbete. En bra lösning på sitt vis, vi har därför ännu inget behov av barnomsorg. Ett stort problem är dock att den andre föräldern ofta försover sig, och dyker upp först efter att jag fått ringa och väckt vederbörande. Det har resulterat i att jag kommit sent till arbete, och någon gång inte kom iväg alls... Jag har fått ta obetald ledighet, har inga föräldradagar kvar, och det ser naturligtvis heller inte bra ut inför min arbetsgivare. Jag har funderat över om det finns någon väg för mig att söka ekonomisk ersättning från den andre föräldern, då agerandet medfört att jag får utebliven arbetsinkomst?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättning för utebliven arbetsinkomst kan utdömas till exempel i fall där en person har varit vittne i en rättegång och därmed missat en eller flera dagars arbetsinkomst.

Ersättning för utebliven arbetsinkomst anses som en ren förmögenhetsskada. Det innebär att det är en ekonomisk skada som uppkommit utan att någon person eller egendom har kommit till skada (skadeståndslagen 1 kap. 2 §). Ren förmögenhetsskada ska ersättas om den uppstått genom brott (skadeståndslagen 2 kap. 2 §), vilket gör att möjligheten till ersättning för rena förmögenhetsskador är begränsad.

Jag förstår att den andra förälderns beteende har medfört olägenheter för dig och som du beskriver även utebliven arbetsinkomst. Det är emellertid inte brottsligt att försova sig eller ha ett ''slarvigt'' beteende. Därav finns det tyvärr inga möjligheter för dig att enligt skadeståndslagen kräva ersättning för din uteblivna arbetsinkomst.

Du och den andra föräldern kan emellertid skriva ett avtal som reglerar era skyldigheter gentemot varandra. Ett sådant avtal skulle till exempel kunna innehålla konsekvenser om den ena föräldern inte dyker upp på avtalad tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?