Ersättning för stulet paket

2020-09-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har beställt och betalat en vara men inte hunnit hämta ut paketet innan det blev stulet när mitt paketombud hade inbrott i sin affär. Vem är ansvarig och kan jag få ersättning för varan och i så fall från vem?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen och Köplagen

Man brukar skilja på konsumentköp, då konsumentköplagen(KKöpL) blir tillämplig, och köp mellan privatpersoner/företag, då blir vanligtvis köplagen (KöpL) användbar istället. Dessa lager skiljer sig åt och jag kommer därför att förklara vad som gäller utifrån båda lagarna eftersom jag inte vet vilket partsförhållande som gäller för ditt köp.

Om du har beställt varan som privatperson från ett företag blir konsumentköplagen tillämplig. Denna lag är tvingande vilket innebär att lagen inte kan avtalas bort genom avtal (3 § KKöpL) Dock är det okej för företag att erbjuda förmånligare villkor till konsumenten än vad som följer av konsumentköplagen.

Om det däremot gäller ett köp av en vara mellan två privatpersoner eller företag blir köplagen tillämplig, och denna lag går att avtala bort. Eftersom jag inte vet något om ditt avtal så kommer jag utgå ifrån att köplagens bestämmelser gäller.

Risken för varan

Frågan blir om risken för varan har gått över på dig som köpare/konsument. Om detta har skett så har företaget/personen du köpte varan av inget ansvar för att varan blev stulen (förutsatt att säljaren inte själv orsakat händelsen). Du måste i sådana fall betala för varan även om du inte har fått varan (12 § KöpL och 8 § KKöpL).

När övergår risken?

När konsumentköplagen är tillämplig övergår risken vid varans avlämnande. Avlämnande innebär att varan har kommit i konsumentens besittning, det krävs med andra ord en besittningsövergång. (6 § KKöpL). Alltså bör risken inte har övergått förrän konsumenten har hämtat ut varan från posten, förutsatt att det är företaget som har åtagit sig att handha transporten. Om du själv har anlitat en transportör självständigt är det antagligen så att risken har övergått på dig när företaget lämnade över varan till den transportören, men jag vill påpeka att rättsläget här är oklart.

När köplagen är tillämplig övergår risken när varan har avlämnats för avhämtning och köparen har fått information om att varan finns tillgänglig för avhämtning (13 § tredje stycket KöpL). Jag antar att du innan stölden hade faktiskt vetskap om att paketet fanns tillgänglig för avhämtning. Därmed har risken övergått på dig förutsatt att köplagen är tillämplig. Jag vill nämna att risken kan övergå i tidigare skede beroende på vilket typ av köp de är, men jag går inte in på de reglerna nu eftersom de inte är relevant för ditt fall.

Slutsats och sammanfattning

Om konsumentköplagen är tillämplig:

Risken har antagligen inte övergått på dig, förutsatt att näringsidkaren har anlitat transportören. Detta innebär som sagt att säljaren har ansvaret för varan om den försvinner eller förstörs. Därmed kommer dröjsmålsreglerna bli tillämpliga eftersom du inte har fått varan inom rätt tid. Då kan du häva köpet och därmed få pengarna tillbaka från företaget. Du måste dock meddela företaget inom skälig tid att du vill häva köpet (13 § KKöpL).

Om köplagen är tillämplig:

Risken har övergått på dig och du kan inte begära ersättning av säljaren. Jag tror att det blir svårt att begära ersättning av postombudet eftersom de brukar avskriva sig ansvar för hinder eller omständigheter som är utanför deras kontroll, som de inte kunde undvika eller övervinna. Om tjuven blir fast kan hen bli skyldig att betala skadestånd till dig enligt skadeståndslagen. Du kan såklart testa att vända dig till postombudet och begära ersättning. Du kan också vända dig till ditt försäkringsbolag (om du har sådan försäkring).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?