Ersättning för skador på grund av felaktig vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en robotdammsugare för 2,5 år sedan för cirka 6000:- och i beskrivningen står det tydligt att dammsugaren ska undvika fall från trappor. För cirka 5 månader sedan felanmälde jag att en borste på sidan av dammsugaren slutat fungera varpå de reparerade enheten. För någon vecka sedan bestämde sig dammsugaren att köra ut för trappan vilket resulterade i att den skadades samt att det blev stora märken i väggar, trapp och dörrar.Leverantören hävdar att jag inte har någon rätt till reparation av enheten eller skadestånd för skadad egendom då garantin på 2år har löpt ut.Min fråga är om de får göra så? En bil som hade kört in i en vägg av sig själv hade man aldrig som biltillverkare kommit undan, oavsett om bilen var 3, 5 eller 10 år gammal.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att dammsugaren självmant körde ut för trappan, utan din påverkan, och att det därmed uppstått någon typ av fel i dammsugarens teknik (möjligtvis efter reparationen). Fel i vara regleras i 16 § Konsumentköplagens (KköpL). Att dammsugaren kör ut för en trappa, trots att tekniken i den ska förhindra det, bör betraktas som ett sådant fel. När det gäller garanti är det upp till varje förtag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Du som konsument är dock alltid skyddad av KköpL oavsett säljarens garanti. Du ska reklamera felet så snart du upptakt felet och senast tre år efter att du köpt den, det framgår av 23 § KköpL. Säljaren är då skyldig att avhjälpa felet genom t ex omleverans eller prisavdrag, 22 § KköpL.

När det gäller de skador som dammsugare orakade på väggar mm aktualiseras 30 § KköpL om skadestånd. Där framgår det att en köpare har rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på dammsugaren.

Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1296)
2021-10-27 Reklamation vid fel i vara
2021-10-24 Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

Alla besvarade frågor (96615)