Ersättning för skador i trafik

FRÅGA
Hej!Jag har blivit påkörd i trafiken, var ej vållande.Föraren som körde på avvek från olycksplatsen men vittnen tog registrering nummer mm.Föraren ska nu åtalas och polisen undrar vad jag kräver för ersättningsanspråk?Finns det någon lista att följa gällande detta och vart i sådana fall?MVH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I första hand kan du få ersättning från trafikförsäkring om du lidit skador till följd av trafikolyckan, Trafikskadelagen . Om du lidit personskada utgår ersättning ur trafikförsäkringen för ditt fordon. Om din bil skadats utgår ersättning från den andre förarens försäkring eftersom att denne varit vållande. Detta framgår av Trafikskadelagen 10§. Om du inte fått ersättning från din trafikförsäkring eller om du istället för att få ersättning från försäkringen vill få ersättning genom skadestånd, kan du få det, Trafikskadelagen 18§ 1st.

Regler om skadestånd finner du i Skadeståndslagen.Du har rätt till skadestånd om du har lidit personskada eller sakskada till följd av att du blev påkörd. Föraren blir skadeståndsskyldig om denne var vållande och är då den som ska ersätta dig för dessa skador. Detta framgår av Skadeståndslagen 2 kap 1§.

Vid ersättning för personskador och sakskador, gäller samma regler både för om du får ersättning genom försäkring och om du får ersättning genom skadestånd.

Personskada
Regler om ersättning personskador finner du i Skadeståndslagen 5 kap 1§. Personskada innebär fysiska eller psykiska skador. Om du har lidit sådan skada, kan du få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som du har haft. Du kan även få ersättning för eventuell inkomstförlust, dvs. om du skulle haft en större inkomst om du inte hade skadats. Dessutom kan du få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Detta innefattar både lidande av tillfällig art (skador som läker), vilket kallas för sveda och värk, och lidande av mer permanent art, vilket kallas för lyte och men. För att få hjälp kring hur mycket skadestånd du kan få för sådana skador, kan du utgå från Trafikskadenämndens ersättningsnivåer för sveda och värk respektive lyte och men, vilka du hittar här. Ersättningsnivåer för sveda och värk hittar du i Bilaga 1 och där görs beräkningen i princip utifrån hur länge du behövt sjukhusvård för dina skador. Ersättningsnivåer för lyte och men finns i Bilaga 3 och där görs beräkningen främst utifrån hur framträdande dina permanenta skador är utseendemässigt och var på kroppen de finns.

Sakskada
Regler om ersättning för sakskador finner du i Skadeståndslagen 5 kap 7§. Sakskada kan du få ersättning för om din bil har skadats till följd av krocken. Du kan få ersättning för bilens värde eller för reparationskostnad och värdeminskning på bilen som uppkommit med anledning av skadan. Om bilen är helt förstörd beräknas ersättningen utifrån återanskaffningsvärdet och från detta görs avdrag för bilens ålder och slitage. Om bilen endast skadats delvis görs istället en jämförelse med värdet på bilen innan skadan och värdet på bilen efter skadan. I detta fall får du alltså ersättning för värdeminskningen. Ersättningen kan också beräknas utifrån de reparationskostnader du eventuellt haft.
Du kan även få ersättning i det fall bilen varit på reparation och du, under tiden du varit utan bilen, lidit förlust.

Om du redan fått ersättning ur trafikförsäkringen, kan du inte få ersättning även genom skadestånd. Skulle det vara så att du inte tycker att du fått tillräckligt från försäkringen kan du begära mer och detta genom skadestånd. Det bästa i sådana fall skulle dock vara att vända sig till försäkringsbolaget och berätta att du känner att du inte fått ut tillräckligt för dina skador.

Sammanfattningsvis, du kan antingen få ersättning genom trafikförsäkringen eller genom skadestånd. Oavsett kan du få ersättning för personskada, vilket innefattar kostnader för sjukvård, inkomstförlust, tillfälliga och permanenta skador. Dessutom kan du få ersättning för sakskada som eventuellt uppkommit på bilen.
Om du inte fått ersättning ur försäkring eller om du hellre vill ha skadestånd, kan du begära det från föraren av den andra bilen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88316)