Ersättning för skadad bil samt personskada vid trafikolycka

FRÅGA
Hej min familj och jag blev påkörda bakifrån av en lastbil.vi stod och blinkade vänster när han körde in i oss bakifrån hela bakänden av bilen helt förstörd.vi stod still medan han körde in i oss i minst 70km.vi sköts fram och träffade en annan bil som kom från mot satt håll.Hans bil blev skadad fram och fick nacksmärtor åkte ambulans därifrån.Vår bil blev betydligt mer skadad och min bror fick nack fakturor och åkte ambulans där ifrån och blev inlagd på sjukhuset.Min pappa och jag klarade oss ganska bra förutom rygg ont och skärsår.Min pappa är handikappad och behöver sin bil vad ska man göra för att få ersättning för bilen?Får man någon ersättning av fakturor?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilken ersättning din pappa kan få för bilen, dels vilken ersättning din bror kan få för sina nackskador/nackfrakturer.

Att ha en trafikförsäkring för sin bil är tvång enligt lag, och jag utgår därför från att både lastbilen och din pappas fordon är trafikförsäkrat. Olika försäkringar täcker olika skador men den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annan egendom som skadas av bilen.Trafikskadelagen (TsL) är tillämplig för ersättning från trafikförsäkring, då båda skadorna skett i följd av trafik med motordrivet fordon, 1 § TsL.

Skadorna på din pappas bil

En skadad bil räknas som en s.k. sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik, utgår trafikskadeersättning under vissa förutsättningar. Om ett motordrivet fordon (din pappas bil) skadas i trafik, ersätts skadan om den uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon (lastbilen). Det innebär kort sagt att en bil som skadas vid en singelolycka inte ersätts av trafikförsäkringen, utan ett annat fordon måste ha varit inblandat. Vidare är det ytterligare förutsättning att skadorna på er bil orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet. Ovanstående förutsättningar följer av 10 § 2 st. TsL.

Detta innebär i ert fall att skadorna på din pappas bil ersätts om lastbilschauffören bedöms ha varit vållande till olyckan, eller om en bristfällighet på lastbilen orsakat olyckan. Ersättningen utgår i så fall från lastbilens trafikförsäkring, 10 § 2 st TsL.

Din brors nackfrakturer

Din bror har drabbats av en s.k. personskada, i det här fallet i form av en fraktur. En personskada till följd av biltrafik har alltid rätt till trafikersättning,10 § 1 st. TsL. Man får då ersättning ur försäkringen för det fordon man färdas i.Det innebär att din brors nackfrakturer ersätts ur ert fordons trafikförsäkring.

Beräkning av skadestånd

I fråga om trafikskadeersättning, tillämpas 5 kap i skadeståndslagen (SkL), samt 6 kap 3 § SkL. Det innebär att beräkningen av ersättningen, görs precis som ett skadestånd i enlighet med SkL. Det innebär att ersättningen för din brors personskada täcker kostnad för sjukvård, eventuell inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk (sådant som är av övergående art) och bestående skador (t.ex. ärr).

Det bör även nämnas att trafikskadeersättning för både person- och sakskador kan jämkas (sättas ner). Villkoren för detta följer av TsL 12 §. Grov vårdslöshet eller bristfällighet hos det egna fordonet är två faktorer som kan resultera i jämkning av ersättningen.

Hur ska ni gå tillväga för att få er ersättning?

Anmäl olyckan och ärendet till ert försäkringsbolag. Beskriv händelseförloppet, era skador och lämna de uppgifter som bolaget efterfrågar, inkluderat uppgifter om lastbilen. När en trafikolycka inträffar ska man även byta uppgifter med föraren av det andra fordonet, bland annat om vilket försäkringsbolag som svarar för respektive fordon. Därefter kommer bolagen sinsemellan handlägga och hantera ärendet, samt betala ut rätt ersättning till er. Ni behöver därmed inte själva driva en process mot lastbilschauffören.

I det fall ni inte vet vem föraren av lastbilen var

Om ni inte känner till vem som körde lastbilen och därmed orsakade olyckan, kan ni vända er till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ett ärende. Trafikförsäkringsföreningen finns till för trafikanter som drabbats av t.ex. smitande förare eller okänt fordon, ska kunna få ersättning på samma sätt som man hade få för ett försäkrat känt fordon. Ni gör då en skadeanmälan till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll