Ersättning för skada efter operation

2017-06-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag bröt min armbåge för 3-4 år sedan. Har ett väldigt stort ärr efter operationen och en brist på rörlighet. Hur gör jag för att få skadestånd på detta eller är det till och med för sent för att fixa det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som patient är det möjligt att få ersättning enligt patientskadelagen (PSkL) från den så kallade patientförsäkringen. För att få ersättning enligt patientskadelagen ska det föreligga övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, PSkL 6 §. Detta innebär att du inte kan få ersättning från patientförsäkringen om operationen utfördes på ett korrekt sätt, trots att resultatet inte blev önskvärt.

Enligt patientskadelagen preskriberas rätten att väcka talan tio år efter det att skadan orsakades, PSkL 23 §. Detta innebär att du fortfarande kan få ersättning, förutsatt att du har rätt till ersättning enligt denna lag.

Du kan även vända dig till ditt försäkringsbolag. Många försäkringar ger ersättning för ärr och andra vanprydnader och vissa försäkringar täcker även skador som uppstått genom en operation. Min rekommendation är alltså att du vänder dig till ditt försäkringsbolag och hör vad din försäkring täcker. Rätten till ersättning går även här förlorad först efter tio år, vilket innebär att du fortfarande kan anmäla skadan. Jag rekommenderar dock ändå att du anmäler skadan så snart som möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (672)
2021-12-04 Möjlighet till upprättelse efter att ha farit illa i fosterhem
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

Alla besvarade frågor (97674)