Ersättning för sakskada vid arbetstagares vållande

FRÅGA
Kan man få ersättning om personal på förskolan förstört mitt barns skor och personen har erkänt.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall rör det sig om att en arbetstagare på förskolan har vållat en så kallad sakskada (förstörda skor). I och med detta blir 3 kap. 1 § skadeståndslagen(SKL) tillämplig på ditt fall.

Paragrafen innebär att det är arbetsgivaren (förskolan) som ansvarar för skador som arbetstagaren orsakat i tjänsten. Med andra ord så är det förskolan som blir ersättningsskyldig för skorna.

Ersättningsskyldigheten är dock beroende av två saker:

1 - skadan ska ha vållats i tjänsten. Det innebär i princip allt som sker i förskolans lokaler under arbetstid (vanligen även skador som inträffar under exempelvis kaffepauser eller liknande) och även utanför lokalen när det har ett direkt samband med tjänsten.

2- Skadan ska ha vållats genom fel eller försummelse från arbetstagarens sida. Fel eller försummelse kan man översätta till vårdslöshet. Vad som krävs för att arbetstagaren ska anses vara vårdslös skiftar från tjänst till tjänst. När man bedömer om arbetstagaren är vårdslös ser man objektivt på frågan. Om arbetstagarens handlande i sig inte är så aktsamt som man kan begära kan man säga att vårdslöshet föreligger. En arbetstagare som överträder dess arbetsplats strikta säkerhetsregler kan man exempelvis enkelt bedöma som vårdslös.

I dit fall verkar det framgå som att skadan vållats i tjänsten. Baserat på det du beskrivit i din fråga så vet vi dock för lite om hur skorna skadades för att kunna bedöma arbetstagarens vårdslöshet.

Om ni önskar vidare rådgivning för att kunna avgöra frågan om vårdslöshet och driva skadeståndsfrågan vidare så rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. För mer om detta så är du varmt välkommen att läsa mer via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (114)
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?
2020-09-19 Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?

Alla besvarade frågor (84721)