Ersättning för sakskada

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående vem vi ska vända oss till för att få ersättning för en skada som uppkommit under en renovering i hyreshuset vi bor i.I somras renoverade hyreshusägaren en lägenhet i huset vi bor i. Under renoveringen läckte flytspackel ut och ner i källaren där en av oss nyinköpt cykel stod parkerad på angiven plats. När flytspacklet städades av (av byggarna) uppkom en massa repor på cykeln. Vi har sedan det inträffade försökt få ersättning för skadan som uppstod men varken ansvarig byggare eller ägaren av fastigheten har velat ge oss ersättning.Vem är det som är ansvarig och vem kan vi vända oss till för att utkräva skadestånd?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga handlar om vem som är ansvarig för en sakskada som uppkommit efter en renovering i ett hyreshus. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Finns rätt till skadestånd?

Om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska personen ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Sakskador är fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål, t.ex. skador på en cykel. Vi kan alltså konstatera att det rör sig om en sakskada.

För att skadeståndsansvar ska uppkomma krävs enligt lagrummet också att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. att det objektivt går att förutse att handlingen som vållat skadan faktiskt skulle leda till skadan i fråga. Det måste alltså finnas ett förutsebart samband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Handlingen får i det här fallet anses vara att byggarbetarna inte försäkrade sig om att inget flytspackel kunde rinna ner i källaren. Det ledde till att cykeln skadades då flytspacklet skulle städas bort. Därmed föreligger adekvat kausalitet.

Därutöver krävs att byggarbetarna vållat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet. Eftersom vi kan anta att byggarbetarna inte hade för avsikt att skada cykeln så får här avgöras om de agerade vårdslöst. När man gör denna bedömning tittar man på risken för att en skada skulle uppkomma, den sannolika skadans omfattning, möjligheten att förebygga skadan samt insikten hos byggarbetarna om att en skada skulle kunna uppkomma. Efter en helhetsbedömning av dessa faktorer kan man avgöra om de kunde agerat på ett annat sätt för att undvika att skadorna på cykeln uppkom. Kraven på att byggarbetarna skulle ha agerat annorlunda blir högre ju högre sannolikheten för skada är och ju större insikt om detta de borde haft utifrån omständigheterna.

För att göra en korrekt bedömning av det här fallet så krävs mer information än vad som framkommer i frågan, men enligt min bedömning så har byggarbetarna agerat vårdslöst i och med att de med sin yrkesvana borde ha tagit i beräkning att källaren låg i riskzonen för att drabbas av läckage. Att flytspackel kan läcka ut till gränsande områden bör vara en sådan företeelse som byggarbetare är medvetna om kan ske. De borde därför ha tagit till förebyggande åtgärder för att minimera risken för läckage och därmed skada.

Vem ansvarar och vad kan utkrävas?

Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten enligt det så kallade principalansvaret (3 kap. 1 § SkL). Det betyder alltså att det är byggarbetarnas arbetsgivare som ansvarar för de skador som byggarbetarna vållar.

Ni har rätt att få skadestånd för cykelns reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SkL).

Vem kan ni vända er till för att utkräva skadestånd?

Det bästa är alltid om det hela går att lösa genom att ni kontaktar byggföretaget i fråga. Förklara situationen och vad ni anser att ni bör få i skadestånd och försök lösa det utan att behöva blanda in andra parter eller ta upp frågan till domstol.

Om ni inte kan komma fram till en lösning genom att själva kontakta företaget så kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och få skadeståndsansvaret prövat i domstol. Detta föranleder dock en längre process och det tillkommer en avgift för att skicka in stämningsansökan. För ett mål som rör ett krav på högst 23 650 kronor är ansökningsavgiften 900 kr. Vill du få hjälp med att gå vidare med en sådan stämningsansökan så kan du boka en tid med någon av våra jurister här. Det är även möjligt att själv skicka in en stämningsansökan här.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97339)