Ersättning för reparation av felaktig bil

2017-09-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har köpte en begagnad bil av bilfirma för 3-4v sedan. Knappt 3 år gammal bil och endast 2200 mil. Efter att ha kört på motorväg märker jag att bilen slänger/kränger, känns farlig att köra. Kontaktar säljare. De ska titta på och åtgärda på deras verkstad. Det är bara det att det är 40mil dit för mig. Jag får inte reparera den där jag bor. (En verkstad där jag bor gjorde bedömning att bilen är körfarlig och tydligt fel) Jag kan inte ta ledigt fr jobbet för att åka dit utan måste lämna in den på helgen. Kan jag begära skadestånd? Diesel och ersättning för att min helg sabbas och var tvungen ställa in kajaktur? Ytterligare saker jag kan göra? Är också orolig att det är större fel på bilen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du, i egenskap av privatperson, köpt bilen av en näringsidkare (bilfirman) är konsumentköplagen (KKL) den lag som gäller för ert köp (1 § KKL). Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att bilfirman inte i förväg kan avtala bort de rättigheter som lagen ger dig (3 § KKL).

Du beskriver att det är fel på bilen då den inte fungerar som den ska, vilket ger dig vissa rättigheter enligt lagen (16-17 § KKL). Eftersom felet upptäckts inom sex månader från att du fick bilen är säljaren ansvarig för felet (som då antas ha funnits vid köpet). Detta gäller om de inte kan göra sannolikt att felet uppstått efter köpet (20 a § KKL), vilket de dels inte verkar påstå och vilket dels kan vara svårt för dem att visa då du ägt bilen så pass kort tid.

Bilfirman kan inte tvinga dig att åka 40 mil för en reparation

I och med att det är fel på bilen och du påtalat detta i tid (23 § 1 stycket KKL) har du rätt till reparation av bilen, avdrag på priset, ersättning för att reparera bilen eller rätt att häva köpet i dess helhet (22 § KKL). Oavsett vilket av ovan alternativ du kräver av bilfirman har de rätt att i första hand reparera bilen – detta gäller dock bara om det kan ske inom skälig tid samt utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § 1 stycket KKL). I ditt fall innebär bestämmelsen dels att du skulle kunna ha rätt att kräva en annan åtgärd än reparation då verkstaden ligger 40 mil bort (vilket jag bedömer vara en väsentlig olägenhet), dels att om du gått med på att de ska reparera bilen ska detta inte kosta något för dig. Du har alltså i sådant fall rätt till gratis reparation samt ersättning för transportkostnaden. Skulle du, med hänsyn till det långa avståndet, inte gå med på att bilfirman reparerar bilen har du istället rätt att kräva avdrag på priset motsvarande felets värde eller ersättning för den summa det kostar för dig att reparera bilen hos en närliggande verkstad. (28 § 1-2 styckena KKL) Om bilen inte kan repareras på de villkor som jag redogjort för ovan, och felet skulle visa sig vara mycket allvarligt har du om du vill rätt att återlämna bilen och få tillbaka pengarna istället för att försöka åtgärda felet (29 § KKL).

Möjlighet till skadestånd för förlust av friitid

I det fall säljaren kräver att få reparera bilen och du går med på detta bedömer jag även att du har rätt till ersättning för ”sabbad helg” (annan förlust på grund av felet). Detta eftersom bilfirman kan ha svårt att visa att felet på bilen berodde på ett hinder utanför deras kontroll som de inte kunde förväntats ha räknat med vid försäljningen eller att de inte kunde ha undvikit eller övervunnit följderna. (30 § 1 stycket & 32 § 1 stycket KKL)

Prata med bilfirman

Mitt råd till dig är att du kontaktar bilfirman och diskuterar hur ni löser situationen på bästa sätt. Påpeka din rättighet till ersättning för alla dina utgifter och resonera kring om det kanske är lämpligare att de ersätter dig för reparationskostnaden på en för dig närmre verkstad, alternativt att hela köpet återgår.

Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att du har en skyldighet att hålla nere dina kostnader till följd av felet så gott som det går. Gör du inte detta har du inte rätt till full ersättning (42 § KKL). Jag vill också poängtera att mitt svar utgår från att det faktiskt finns ett fel som bilfirman ansvara för – skulle de på verkstaden upptäcka att felet uppstått efter att du fick bilen har du inte någon laglig rätt till någon ersättning för reparation eller andra utgifter.

Behöver du ytterligare rådgivning eller hjälp i en eventuell tvist med bilfirman vill jag rekommendera att du använder dig av vår expressrådgivning där du garanteras snabbt och kompetent svar, eller bokar tid hos en av våra jurister.

Lycka till!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1249)
2021-07-26 Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?
2021-07-25 Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?
2021-07-18 Säljaren motsätter sig reklamation

Alla besvarade frågor (94255)