Ersättning för rättegångskostnader vid tvist om parkeringsböter

Hej jag har fått en kontrollavgift av en privat parkerings bolag detta för att jag parkerat på en parkerings plats som det finns skyltat att efter en viss tid är det förbjudet att parkera. Men skylten är vid ingången till en annan parkerings plats alltså när jag kör in höger så ligger skylten där och det finns 2 st olika parkerings platser för att komma till en restaurang så kör jag höger sedan vänster och parkerar normalt där alltid men denna gång var det fullt och då körde jag ut från den parkerings platsen men körde rakt fram då ser man inte skylten eftersom den ligger höger om mig och baksidan vänd mot mig det var mörkt och jag såg inte skylten parkerade sen fick jag 850 kr kontrollavgift. Om jag skulle köra höger sen höger från början då hade jag sätt skylten men körde höger sedan vänster sen rakt . Jag anser att skyltningen inte är så tydligt som den borde vara. Samt att jag ser på Google maps och andra GPS program att adressen är gästgivaregatan men dom har skrivit färgfabriksgatan ringde dom och påstod att det är fel adress då säger dom att enligt fastighet beteckning så är det rätt men alla GPS program säger annat. Jag sa att jag vill ha hem fastighetsbeteckningen skickat till mig. Dom har inte skickat det än väntar svar från dom. Sen läste jag lite på er hemsida att om jag bestrider och dom kontaktar inkasso och kronofogden och jag bestrider om dom väljer att anmäla till tingsrätten och jag förlorar i tingsrätten får jag betala rättegångskostnaderna eller bara 850kr

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar vi i 18 kap. Rättegångsbalken (RB).

Behöver jag betala rättegångskostnader?

Om du väljer att bestrida fakturan blir domstolen den slutliga instansen som kan lösa tvisten, precis som du säger. I en sådan situation kan det privata parkeringsbolaget välja att stämma dig i tingsrätten, något som kostar dem 900 kr.

Om du förlorar målet kan du behöva betala rättegångskostnader. Kostnaderna är dock kraftigt begränsade i det här fallet då det gäller ett mål av mindre värde, dvs. att tvisten gäller ett lågt belopp. Gränsen går vid ett halvt prisbasbelopp (23 250 för 2019). Detta framgår i 1 kap. 3 d § RB.

Vilka kostnader ska jag stå för?

Enligt 18 kap. 8 a § RB ska ersättning för rättegångskostnad avse kostnad för

1. Rättslig rådgivning i en timme (max ca: 1700 kr/h)

- Stora bolag anses inte ha ett behov av juridisk rådgivning i enkla mål av denna typ. De anses ha den kompetens som krävs i form av egen personal som kan föra deras talan. Se bl.a. rättsfallet RH 2005:75 som gällde kontrollavgift vid olovlig parkering. Ett stort parkeringsbolag ansågs inte ha något behov av rättslig rådgivning, och kostnaden för rättslig rådgivning ansågs inte ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.

2. Ansökningsavgift

900 kr för tingsrätt.

3. Parts eller ställföreträdares egna kostnader för resa och uppehälle

- Ersätts som rättegångskostnad om sammanträde hålls.

4. En parts kostnad för vittne och partssakkunnig

- Kostnaden ska vara skälig.

5. Kostnad för översättning av handlingar

- Kostnaden ska alltså ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

Av dessa kostnader är det endast p. 2 och p. 3 som är relevant för denna typ av mål. Någon rättslig rådgivning kommer bolaget inte ha rätt till. De kommer inte heller anses ha ett behov av ett vittne eller en sakkunnig i målet. Någon översättning av dokument är med allra största förmodan inte nödvändig.

Det innebär att rättegångskostnaderna kan inkludera 900 kr för ansökningsavgiften, och eventuella kostnader för din motparts företrädares (bolagets företrädare) resa och uppehåll.

Totalt sett blir det 850 kr + 900 kr + eventuella kostnader för motpartens resa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka in en ny fråga.

Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo