Ersättning för rättegångskostnader i tvistemål

FRÅGA
Hej! Jag undrar vem som som får betala rättegångskostnad? Min man har vunnit ensam vårdnad i en vårdnadstvist som han "drog igång" för ca ett år sedan. Exet deltog aldrig i sociala utredningen/ familjerätten, kom aldrig till rättegångarna (2st), trots delgivning. Hon hade heller ingen advokat. Lever i misär o verkar skita i allt. Min man hade en advokat. Nu har det gått några månader sedan domslutet men ingen räkning? Är det exet som får ta notan? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln enligt 18 kap 1§ rättegångsbalken (RB) här är att det är den förlorande parten som ska betala den vinnande partens rättegångskostnader. Jag tolkar din mans fall som att tvisten enbart omfattade vårdnadsfrågan och att din man således vann bifall till sin talan fullt ut. I så fall ska hela hans rättegångskostnad ersättas. För att få ersättning krävs det dock att parten har yrkat att få det. Ett sådant yrkande ska framställas någon gång under huvudförhandlingen, senast innan den avslutas. Om din mans advokat har glömt att yrka ersättning för rättegångskostnaderna under huvudförhandlingen så kan han alltså inte få ersättning för dem nu. Det är nämligen domstolen som innan huvudförhandlingen avslutas beslutar om kostnadsersättningen.

Det låter väldigt märkligt att en advokat skulle glömma att yrka kostnadsersättning för sin klients räkning. Jag föreslår därför att din man kontaktar sin advokat och frågar hur han/hon har hanterat saken.

Om advokaten har yrkat ersättning för rättegångskostnaden och domstolen beviljat det i domslutet och problemet istället är att exfrun helt enkelt inte betalar sin skuld, bör din man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (91309)