Ersättning för rättegångskostnader då tilltalad friades

FRÅGA
Hej! Har blivit oskyldigt åtalad för våldsamt motstånd. Igår blev jag äntligen friad från åtalet. Har fått köra 40 mil och förlorat arbetsinkomst för att kunna inställa mig vid rättegången. Nu när jag blivit friad, har jag då rätt till att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och milersättningen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar för ersättning
Regler om rättegångskostnader kan du läsa mer om i 31 kap. Rättegångsbalken (RB). I 31 kap. 2 § RB kan då utläsas vad den tilltalade kan få ersatt samt under vilka förutsättningar. Det som paragrafen då säger är att om den tilltalade(du) frikänns i ett mål där åklagaren för talan, kan rätten besluta att den tilltalade kan få viss ersättning. Om jag tolkat din fråga rätt så har du alltså blivit frikänd under dessa förutsättningar och i så fall omfattas du av bestämmelserna i paragrafen.

Vad kan ersättas
Enligt 31 kap. 2 § RB kan den tilltalade få ersättning för kostnader för försvarare, rådgivning, bevisning samt inställelsekostnader. Det sistnämnda alternativet är det som är relevant för din fråga.
Inställelsekostnader innebär alltså ersättning för kostnader som uppstått på grund av en tilltalads inställelse vid rätten. Det finns ytterligare en bestämmelse i 21 kap. 12 § RB som även förklarar inställelsekostnader. Den paragrafen säger då att en misstänkt som har kallats till rättegång kan få ersättning för kostnader för resa och uppehälle, OM det är skäligt med hänsyn till hens ekonomiska förhållanden samt utifrån de kostnader som kan uppstå. Vilket innebär att det görs en prövning i det enskilda fallet.

Ersättning utges i enlighet med förordningen om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. I den 7 § 2p. kan det då utläsas att reseersättning och traktamente får utges till tilltalad i brottmål som är berättigad till ersättning enligt 31 kap. 2 § RB. Utifrån de förutsättningarna som jag beskrev i det första stycket bör du därför omfattas av dessa bestämmelserna.

Sammanfattning
Observera att det lagen säger är att den tilltalade KAN få ersättning, men det är alltså ingen skyldighet. Om rätten bestämmer att du kan få ersättning kan du enbart få ersättning för resa och uppehälle, men inte tidsspillan. Vilket innebär att det finns en möjlighet att få ersättning för transporten och inte din förlorade arbetsinkomst. Detta är alltså upp till rätten att pröva om det är skäligt att du får ersättning för det eller inte.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97608)