Ersättning för rättegångskostnader då åtalet ogillas

Om en person åtalas för trafikbrott (stopplikt närmare bestämt) och domen blir att åtalet ska ogillas. Kan den åtalade/friade begära ersättning för nedlagt arbete, milersättning till/från förhandling samt förlorad arbetsinkomst för närvaro vid förhandling?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 31 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken (RB) kan rätten vid friande dom besluta att utge ersättning till den friade för nödvändiga utgifter. Rätten är alltså inte skyldig att utge ersättning, utan kan välja att göra detta eller inte. Utgångspunkten är dock att den frikände ska hållas skadelös för sådana kostnader som varit nödvändiga för att kunna tillvarata sin rätt.

För att avgöra om kostnaden är en sådan nödvändig utgift tas hänsyn till om den frikände haft skäl att anse åtgärden vara behövlig. Exempel på utgifter som ersätts är kostnad för försvarare, kostnad för rådgivning enligt rättshjälpslagen och kostnad för bevisning i såväl förundersökning som under rättegången.

Enligt paragrafens andra stycke kan ersättning även avse den tilltalades inställelse till rätten. Denna ersättning avser den frikändes kostnader för resa samt uppehälle.

RB hittar du https://lagen.nu/1942:740

Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo