Ersättning för personskador vid trafikolycka

FRÅGA
Jag (fotgängare) blev i somras påkörd av en bild på ett obevakat övergångsställe. Detta är anmält och det är bilistens bilförsäkringsbolag (i detta fall LF) som skal betala ut skadestånd till mig. Nu när dom äntligen hör av sig flera månader senare frågar LF bara om vad mitt kostnadsförslag blir för de materiella ting som skadades i olyckan. Dock fick jag personskador såsom en fragment i knät, bula i baksida huvud & värk. Borde man inte ha rätt till att få något för personskada? Det framkommer ingenting om att dom undrar om mina fysiska skador. Jag vill gärna få lite koll vad jag har rätt till att kräva då jag inte vet inte knät kommer bli helt bra.
SVAR

Tack för din fråga.

I enlighet med skadeståndslagen 5 kapitel 1 § punkt 3 har man rätt till ersättning för den sveda och värk som uppstår till följd av skadan, och det är också denna lag försäkringsbolagen tillämpar. Ersättningens belopp bestäms med hjälp av olika schabloner beroende på vilka skador som uppstått. Dessa finns hos Trafikskadenämnden och mer precist i ett dokument som du hittar här.

Du kan även ha rätt till ersättning för bland annat eventuell inkomstförlust och de eventuella sjukvårdskostnader som uppstod. Vidare information om detta hittas på Trafikskadenämndens hemsida som utförligt går igenom respektive ersättningsposter, se här.

Hoppas det ordnar sig!

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (173)
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Alla besvarade frågor (86870)