Ersättning för personskada vid trafikolycka

FRÅGA
Min far var med i enbilolycka i april 2020. Icke vållande. Den som körde på pappa har nu fått ett strafföreläggande på 2800 kr, min far har öht inte blivit kallad som vittne. Han har fått men för livet och jag upplever hela hanteringen som märklig. Vad kan jag/min pappa göra för att åtminstone få någon ersättning för sveda och värk?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i trafikskadelagen (TSL).

Eftersom din far har lidit en personskada på grund av ett motordrivet fordon har din far rätt till trafikskadeersättning (8 § TSL). Lagen hänvisar vidare till skadeståndslagen (SkL) vad gäller omfattning av ersättningen. Ersättning pga. personskada omfattar:

Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).

Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § TSL). I "kollisionsfall" kan förare och passagerare i ett inblandat fordon inte vända sig med krav mot trafikförsäkringen för annat inblandat fordon utan de måste hålla sig till försäkringen för det "egna" fordonet.

Man får ersättning för personskada ur försäkringen för det fordon man färdas i. För att få ersättning kan du alltså kontakta det försäkringsbolag som ansvarar för din fars bil.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (189)
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?

Alla besvarade frågor (97336)