FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 22/10/2019

Ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning på grund av arbetsskada som är felaktig beräknad

Lönekontoret på mitt tidigare arbete har lämnat fel löneuppgifter till både Försäkringskassan och Försäkringsbolaget under 18 år. På grund av att en på lönekontoret inte ändrat mina uppgifter, bl.a. jobbade jag skift med obekväm arbetstid m.m. Som inte hon tog med. Har klagat på detta alla år men hon har inte brytt sig. Dokumentation finns på mejl m.m. på alla gånger jag klagat. Nu har dem ändrat efter jag haft kontakt med chefer på min tidigare arbetsgivare. Jag har förlorat ca 1,5 miljoner kronor på dessa 18 år exklusive ränta. Försäkringsbolaget har tagit beslut innan på de tidigare löneuppgifterna, att jag ej var berättigad till ersättning, p.g.a. att jag ej var under 90%, är nu nere på 80-85%. Trots detta vill Försäkringsbolaget inte ersätta min inkomstförlust. De har tagit beslut menar dem. Har 100% sjukersättning med 100% samordning då jag krossa min högerarm i en maskin. Vem bär ansvaret för att min tidigare arbetsgivare satt mig i denna situation? Det är en kollektivavtalsförsäkring. Vilka lagar och regler i sådana fall. Vad kan jag göra mot Försäkringsbolaget eller min tidigare arbetsgivare? Vad gäller handläggare/skadereglerare på Försäkringsbolaget undanhåller ett inlämnat dokument som gjort att vissa år blivit preskriberade, 14år. Jag har skickat dessa rekommenderat, och upplyst i mejl att dessa var skickade, samt att de fanns med i min akt som jag beställt ut. Är detta ett brott? Försäkringsbolaget svarar inte på detta utan har lagt locket på.

Lawline svarar

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din tidigare arbetsgivare är ansvarig för att ha lämnat fel löneuppgifter till Försäkringskassan och Försäkringsbolaget. Vid heltidssjukskrivning vid arbetsskada har du rätt till ersättning från Försäkringskassan. Om du inte har fått ut rätt ersättning på grund av felaktiga löneuppgifter som har lämnats av din arbetsgivare kan du få rätt ersättning genom att styrka det till exempel via dina lönespecifikationer. Då kan du bevisa rätta löneuppgifter. När ersättning för inkomstförlust ska beräknas är vidare skadeståndslagens utgångspunkt att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Full ersättning ska därmed utgå med de restriktioner som följer av 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Du kan begära omprövning av ersättningsbeslutet enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen. En ersättningsfråga gällande den som tillfogats personskada och omfattas av en inkomstförlust kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen väsentligt ändrats. Undanhållande av dokument hos Försäkringsbolaget är inte brottsligt däremot kan det vara skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.

Behöver du mer kvalificerad hjälp för att hantera de praktiska juridiska delarna kan du boka tid med en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Du kan maila mig på derya.kulbay@lawline.se.

Derya KulbayRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Arbetsskada ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000