Ersättning för hyrbil på grund av sen leverans

Vi beställde en ny bil (VW Polo) sista sept-18. Det skulle vara ca. 9 v. leveranstid. Nu har vi fått besked om att den preliminärt ska börja tillverkas v.13. Vi har sålt vår andra bil och har nu fått hyra en ist. Har vi någon rätt till "skadestånd" fri hyrbil etc.?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag uppfattar det som att ni har köpt en ny bil, men att tiden för leverans har blivit försenad. Eftersom ni har sålt er andra bil har ni nu behövt hyra en annan istället.

Lagen beror på om ni är näringsidkare eller konsumenter

Det framgår inte av er fråga om ni köpte bilen som näringsidkare eller som konsumenter, d.v.s. för privat bruk. Detta får betydelse för vilken lag som är tillämplig på ert fall. Har ni köpt bilen som näringsidkare gäller köplagen på köpet. Viktigt att notera är att köplagen är en lag som går att avtala bort, vilket innebär att avtalet gäller istället för lagen, ifall frågan regleras i avtalet. Konsumentköplagen gäller om ni har köpt bilen som konsument. Vad gäller konsumentköplagen går det inte att avtala om sämre villkor för konsumenten än vad som är skrivet i lagen.

Här kommer jag utgå från att ni har köpt bilen som konsument och att säljaren är näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig.

Rätten till skadestånd

Köparen har rätt till skadestånd för den skada köparen lider på grund av säljarens dröjsmål, under förutsättning att säljaren inte visar att dröjsmålet, alltså förseningen, beror på ett hinder utom säljarens kontroll som säljaren inte kunde ha räknat med och inte rimligen kunde ha undvikit följderna av (14 § konsumentköplagen). Av det sagda kan förstås att om säljaren inte lämnar varan i tid, är utgångspunkten att säljaren ska ersätta skadan, om inte ett sådant hinder föreligger.

Säljaren måste visa ett hinder

För att säljaren ska undkomma skadestånd efter att ni har lidit en skada krävs således att fyra rekvisit är uppfyllda:

1.Det föreligger ett hinder

2.Hindret är utanför säljarens kontroll

3.Säljaren kunde inte ha räknat med hindret vid köpet

4.Säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret.

Säljaren måste alltså visa att allt detta är uppfyllt för att slippa betala skadestånd. Den typen av hinder föreligger typiskt sett vid utifrån kommande orsaker, som exempelvis naturkatastrofer, elavbrott eller eldsvåda. Även strejk från annan personal eller myndighetsåtgärder som importförbud kan utgöra en sådan befrielsegrund.

Kostnad för hyrbil är en skada

Skadeståndsansvaret omfattar även indirekta skador (32 § konsumentköplagen). Sådana indirekta skador kan vara hyra av en bil i väntan på att den nya bilen ska levereras. Det krävs då att ni kan visa att ni har haft en s.k. adekvat merkostnad till följd av förseningen, det vill säga att det har varit en nödvändig kostnad som har tillkommit. Att ni har sålt er gamla bil för att ni har väntat er att den nya skulle komma och därför behövt hyra en annan, är en sådan kostnad. Kom ihåg att ni måste kunna bevisa vilka kostnader ni har haft, med exempelvis kvitton.

Sammanfattning

Min samlade bedömning är att ni bör ha rätt till ersättning för de kostnader ni har för en hyrbil under den tid leveransen är försenad. Det enda sättet för säljaren att slippa skadestånd är om säljaren kan visa att förseningen beror på ett hinder utom sin kontroll, som säljaren inte kunde ha räknat med och inte skäligen kunde ha undvikit. Detta gäller dock endast om ni har köpt bilen som konsument. Har ni köpt bilen som näringsidkare gäller istället köplagen, som går att avtala bort.

Hoppas detta var svar på er fråga. Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”