Ersättning för häktning

FRÅGA
hejjag belv gripen och blev häktad 48 timar sen blev fri . har jag rätt till ersätning då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du varit frihetsberövad (anhåller eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har du rätt till ersättning av staten vilket regleras i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 2 § måste du ha varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar i sträck. Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 §). En grundläggande förutsättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Med lidande avses bland annat känslor av oro, obehag och maktlöshet som kan uppstå vid ett frihetsberövande. Med förlorad arbetsförtjänst avses exempelvis förlorad arbetsinkomst eller sjukersättning. Du kan även få ersättning för andra utgifter som exempelvis kostnader för resan från häktet till bostaden.

Du ansöker om ersättning hos Justitiekanslern. Du kan ansöka om ersättning genom att själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka den till dem. Handläggning av din ansökan brukar normalt ta 6 månader och därefter får du ett beslut. Hur mycket ersättning du kommer att få beror på omständigheterna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (234)
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?
2021-02-27 Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Alla besvarade frågor (89863)