Ersättning för häktning

Hej! jag har varit häktad med fulla restriktioner misstänkt på sannolika skäl för ett allvarligt brott som skett i september, jag greps av polisen den 27de november och frikändes den 9de januari oskyldig till brott och avskriven ifrån fallet som fortfarande pågår! jag kunde bevisa vart jag varit tiden brottet har skett.

jag har mått och mår väldigt dåligt eftersom jag inte fick gå igenom min kalender osv för att bevisa min oskyldighet!!!! samt jag varit oskyldig och kunnat fällas för brottet då två offer pekat ut mig i foto konfrontation, samt förhörsledare som bekräftat för mig att jag säkert kunnat fällas för brottet. lägsta straff för brottet är 4 år!

jag har missat en stor del av min skolgång på folkhögskola som jag studerar 100%, där räknas närvaro och omdöme.

jag mådde psykiskt och fysiskt dåligt i häktet! och jag inte fått kontakta eller få kontakt med anhöriga efter 33 dagar fick jag ringa ett telefonsamtal till far under bevakning och efter ungefär 30 dagar fick jag godkännande för besök av anhöriga under bevakning.

vad för ersättning har jag rätt till?

och hur ansöker jag för ersättning för frihetsberövande?

jag vill ha all min rätt.

tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallat frihetsberövandelagen. Lagen hittar du https://lagen.nu/1998:714

Rätt till ersättning

Enligt 2 § 2 p. frihetsberövandelagen har den som har varit häktat p.g.a misstanke om brott rätt till ersättning om åtalet avskrivs. Enligt 7 § lämnas ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänstoch lidande.

Utgifter: Enligt förarbetena till lagen hör till ersättningsgilla utgifter i första hand hänföras till utgifter till och från anstalten. Vidare anges att ersättning kan tänkas utgå för kostnad för familjens flyttning till en mindre bostad samt utgifter för skötsel av barn. Det är du som ansöker som ska styrka anspråket. Detta kan du göra med exempelvis ett kvitto.

Förlorad arbetsförtjänst: Grunden för förlorad arbetsförtjänst är att kompensera när en persons försörjning har drabbats. Enligt Justitiekanslern (JK) avses med arbetsförtjänst t.ex utbildningsbidrag. Detta tar jag upp med tanke på att du skriver att du studerar. Om du har haft har förlorat utbildningsbidrag under den tiden du satt häktad har du därmed rätt till ersättning för detta. Det är återigen du som ska styrka vilken förlust du har gjort, exempelvis genom intyg från CSN.

Lidande: Den sista ersättningsgilla posten är lidande. Ersättningen för lidande bestäms efter en individuell prövning och det görs av en skönsmässig uppskattning av lidandet i varje enskilt fall. Enligt förarbetena till lagen läggs här särskild vikt vid hur länge personen har hållits i häktet. JK skriver på deras egen hemsida att ersättningen enligt deras praxis för lidande uppgår i normalfallet till 30 000 kr den första månaden. Sedan utgår ersättning med 20 000 kr för ytterligare en månad.


Hur ansöka om ersättning

Ersättningen ansöks via blankett som återfinns här: https://www.jk.se/media/2199/ansokningsblankett.pdf . Du kan läsa mer om själva ansökningen och vad du ska tänka på här: https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/ . Till hjälp kan du använda dig av deras egen checklista.


Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitiekanslern (JK)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”