Ersättning för häktad tid

FRÅGA
Hej jag blev misstänkt för mord den 2 februari och satt oskyldig häktat 3.5 månad förlora mitt jobb och inkomst och mådde ohört dåligt o psykisk nu efter 2.5 år så blev det nerlagt. Va kan man förvänta sig i skadestånd typ
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar hur ersättningen kommer se ut för dig för den tid du suttit häktad. När det kommer till denna situation är det lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) som blir tillämplig (1 § frihetsberövandelagen).

Vad säger lagen?

Huvudregeln är att den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen).

Vad omfattas av ersättningen?

Ersättning enligt 2 § frihetsberövandelagen lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). Här omfattas alltså förlusterna du lidit från det förlorade arbetet samt det psykiska lidande du genomgått. Här måste du visa på att du har förlorat jobbet och inkomsterna därifrån.

När det kommer till det psykiska lidandet kommer en individuell prövning att göras. Man tar då hänsyn till din egen upplevelse av lidandet, hur lång tid du satt häktad, allmänna etiska och sociala värderingar i samhället och omständigheterna i det särskilda fallet. I vissa fall kan det bli aktuellt med en förhöjd ersättning när det kommer till mer allvarliga brott, vilket mord kan argumenteras för att vara.

Hur ska jag gå tillväga för att få ut eventuell ersättning?

Du lämnar in din ansökan genom att fylla i denna blankett och skicka in eventuella bilagor och intyg/avtal till Justitiekanslern på följande adress:

Justitiekanslern

Box 2308

103 17

Stockholm

Det finns även en checklista som kan vara till hjälp för dig i din ansökan. Du kan även läsa mer om just denna form av ersättning på Justitiekanslerns hemsida.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (96594)