Ersättning för fotgängare som skadas av bil

En kamrat till mig blivit påkörd av en bilist och fått svåra tandskador. Enligt polisrapporten är vållande till till olyckan utifrån polisrapporten. Beslut förundersökning läggs ned. Fått ett brev från afa försäkring att jag ska vända mig till trafikförsäkringsbolaget. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om ersättning för skador i trafiken finns i Trafikskadelagen (TSL). En tandskada räknas som en personskada.

Om det uppkommer en personskada i följd av trafik på en person som inte har befunnit sig i fordon, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (11 § TSL). Ersättningen kan dock jämkas (sättas ned) om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (12 § TSL). Bedömningen om jämkning får göras i det enskilda fallet men Polisens utredning bör kunna ge ledning i bedömningen.

Ovanstående innebär att ersättning för din kamrats tandskada ska utgå ur bilens försäkringsbolag, och det är därför detta försäkringsbolag som ska hantera ärendet. Om ni inte känner till vem som framförde fordonet som vållade skadan, kan ni vända er till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ert ärende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000