Ersättning för följdskada orsakad av del som täcks av garanti

Min bils generatorrem gick sönder under färd pga. en komponent som biltillverkaren har en förlängd garanti på. Detta då biltillverkaren anser att komponenten inte uppnår biltillverkarens egna kvalitetskrav. En direkt konsekvens av rembrottet är att en tredje del gick sönder, biltillverkaren hävdar att jag får betala reparationen för följdfelet och vill enbart byta den felaktiga delen .

Vem är ansvarig att betala reparationen för följdfel om felet orsakas av en del som täcks av garanti?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Du beskriver att det finns en förlängd garanti, utöver den vanliga, på en komponent i din bil. På grund av detta felet, beskriver du att din generatorrem gick sönder som i sin tur orsakade ännu en skada. Jag tolkar det som att biltillverkaren endast vill ersätta för denna komponent som det finns garanti på. Det vill säga, hen vill inte ersätta skadan på generatorremmen samt denna tredje del.

Jag väljer att för enkelhetens skull, kalla komponenten för A, generatorremmen för B och denna tredje del för C. Således har A orsakat skada på B som i sin tur har orsakat skada på C. Jag antar även att du skriver till oss i egenskap av en privatperson, och har använt bilen i egenskap som densamma.

Oavsett situationen med garantin, kan du kräva skadestånd från biltillverkaren på grund av säkerhetsbrist. Den lag som i detta fall blir tillämplig, är produktansvarslagen (hädanefter, PAL). Skadestånd enligt denna lag betalas för sakskada som en produkt på grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om du vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte. (1§ PAL).

Viktigt att komma ihåg dock är att, om en skada har uppstått till följd av en säkerhetsbrist hos en produkt som utgör en beståndsdel i en annan produkt, skall båda produkterna anses ha orsakat skadan. Det vill säga om A och B har olika tillverkare, är det båda som ska hållas ansvariga för skadan på C. (2§ PAL)

En produkt anses endast ha en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas, vilket ju biltillverkaren redan har insett då hen har en förlängd garanti av just den anledningen (3§ PAL). PAL går inte heller att inskränka på, det vill säga, biltillverkaren kan inte avtala om villkor som sätter dig i en sämre ställning (5§ PAL). Observera att en självrisk på 3500 kronor kommer avräknas ersättningsbeloppet (9§ PAL). Du har tre år på dig att kräva ersättningen från dess att skadan upptäcktes (12§ PAL).

Ett andra alternativ är att hävda fel på produkten, det vill säga bilen, enligt konsumentköplagen (KKL) och kräva ersättning. I sådana fall kan du kräva exempelvis avhjälpande, eller skadestånd. Vid fel på vara kan du kräva skadestånd av säljaren. Skadeståndsansvaret omfattar b.la. ersättning för följdskador på annan egendom som tillhör köparen och som inte huvudsakligen används i näringsverksamhet (31 § KKL). För att få sådan ersättning kommer det krävas att du kan bevisa orsakssambandet mellan att produkten A har orsakat dessa skador.

Vad innebär detta för dig?

Det innebär att du via PAL inte kan få ersättning på A. Däremot ger lagen dig rätt till ersättning för följdskadorna på B och C. Ersättning för A får du ju redan i och med garantin som biltillverkaren har utfäst.

Mitt tips är att du kräver ersättning på A och hänvisar till den garanti biltillverkaren har utfäst, och sedan kan du enligt PAL kräva ersättning på B och eventuellt C, men var medveten om att ifall B har en annan tillverkare kan det bli svårt att få ersättning på C. Däremot är det alltid värt ett försök. Var dock medveten om självrisken på 3500 kronor. I andra hand, kan du kräva ersättning eller avhjälpande enligt KKL. I och med att det kan bli dyrt att stämma biltillverkaren, är min rekommendation att du visar att du vet din rätt. Näringsidkare värdesätter oftast nöjda kunder högt.

Jag hoppas att mitt svar har kunnat vara till någon hjälp!

Bästa hälsningar,Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”