Ersättning för fel i bostadsrätt

2017-11-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag har köpt en lägenhet och nu när jag har flyttat in hittade jag några fel I lägenhet, Jag skickade mail till säljare och fick för svara: "Jag är jätteledsen att jag missade att meddela om felen, dem fanns även när jag flyttade in. Jag är villig att betala viss ersättning för det. "Felen som jag hittade var: Elementet i hallen är trasigt.Från duschen droppar det vatten hela tiden. Jag har hittat en handduk mellan väggen och skåpet i köket. Hon har försökt täta ett ventilationshål med handduk. En man var där och kollade på felen och han sa: att han måste ta bort skåpet i köket för att kunna sätta igen ventilationshålet som finns där. Dessutom fruktar han att det kan finnas fukt och mögel mellan skåpet och ytterväggen, om det visar sig vara det kommer det bli ett mer omfattande ingrepp. Jag undrar, Hon sager att hon är villig att betala viss ersättning. Men är hon inte ansvar för betala allt? speciellt när hon visste om dessa fel och sa ingenting? hon sa att hon "missade".. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig,Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då det rör sig om köp av lägenhet/bostadsrätt som utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig.

Undersökningsplikt, 20 § KöpL
Vid köp av lägenhet har du som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du bör ha känt till vid köpet genom en undersökning. Om felen du nämner var synliga eller hade kunnat upptäckas vid en undersökning av lägenheten så har du dessvärre ingen rätt att åberopa felen.

Ingen upplysningsplikt
Säljaren har ingen direkt upplysningsplikt enligt köplagen men om säljaren har underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för dig som köpare kan säljaren få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § 2p. KöpL. För att det ska bli aktuellt måste felet vara av "väsentlig betydelse". De felen du beskriver och eventuella fuktskador bör anses vara av väsentlig betydelse då de påverkar lägenheten i stor omfattning.

Reklamation, 32 § KöpL
Reklamation inom skälig tid är en förutsättning för att få åberopa felen som säljaren visste om, vilket du redan har fullföljt genom att maila säljaren.

Påföljder
När det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§ KöpL, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § KöpL vara aktuellt.

Ersättning (skadestånd), 40 § 3 st. KöpL
Du som köpare har alltid rätt till ersättning/skadestånd om felet beror på säljarens försummelse. Att underlåta att berätta om fel av väsentlig betydelse kan anses vara försumligt.

Den eventuella ersättningen omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust. Med indirekt förlust anses (67 § KöpL):
förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,annan förlust till följd av att varan (lägenheten) inte kan utnyttjas på avsett sätt,utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, ochannan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Kom ihåg att felen måste dels ha varit dolda för att kunna åberopas, dvs. fel som inte hade kunnat upptäckas vid köpet, men även av väsentlig betydelse

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97358)