Ersättning för egendom stulen på arbetsplats

2016-09-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min kollegas fiol blev stulen under helgen på skolan där vi jobbar. Han är från Kanada och bor som inneboende hos en person som hävdar att hemförsäkringen inte täcker stölden. Skolan hävdar även de att privata ägodelar inte täcks av skolans försäkring. Vad kan vi göra? Vem borde vi kontakta? Han vill givetvis ha någon sorts ersättning för sin gamla fiol - han har fortfarande kvar värde- och autenticitetsbeviset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När egendom som tagits med hemifrån blir bestulen på annan plats, uppstår frågan om, och i sådana fall vems försäkring, som ska ersätta förlusten.

Hemförsäkringen: Hemförsäkringen täcker skador hos den som tecknat försäkringen (försäkringstagaren) och de som uppgetts som hushållsmedlemmar till försäkringsbolaget (medförsäkrade). I varje hemförsäkring ska det finnas ett s.k. bortaskydd, innebärande att om försäkringstagaren eller någon av de medförsäkrade tar med sig egendom utanför hemmet och sedermera blir bestulna, så ska egendomen ersättas upp till visst belopp, dock ofta med åldersavdrag. Problemet är att din kollega utifrån uppgifterna troligen inte finns angiven som medförsäkrad i försäkringsbrevet hos den han är inneboende, vilket ofta är fallet med just inneboende. I regel kräver försäkringsbolagen dessutom att man har en egen hemförsäkring som inneboende. Han skulle därför ha tecknat en egen försäkring avseende sin boyta i bostaden för att en hemförsäkring skulle täcka fiolen.

Skolans försäkring: Skolan har troligtvis rätt i att deras försäkring inte omfattar privat egendom. Saker man själv tar med sig står man risken för, normalt med hjälp av sin egen hemförsäkring. Har skolan uppmuntrat eller kanske till och med bett honom ta med sin fiol i undervisningssyfte, skulle man dock kunna gå lite hårdare på dem, och begära ersättning. Har han frivilligt tagit med den utan att egentligen ha blivit ombedd av skolan, klassas fiolen troligen som helt privat egendom, och han står då risken för den själv.

Möjligt, men föga troligt, är att din kollega har en hemförsäkring i Kanada, vars villkor även innehåller ett bortaskydd utomlands. Om han har flyttat till Sverige för en längre tid har han förmodligen ingen bostad, och omfattas därför inte heller av någon hemförsäkring, i Kanada. Detta är dock något man skulle kunna fråga honom om. I övrigt hittar jag dessvärre inga alternativ till vart man kan vända sig för ersättning av fiolen.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (631)
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?

Alla besvarade frågor (88184)