Ersättning för att använda någons namn eller bild i reklam

FRÅGA
En bild på mig har används i marknadsföringssyfte i tre olika sammanhang, utan mitt godkännande. Företaget som står bakom detta har erkänt detta i skrift. Det är en bild som outar mig som hbtq-person (transperson). Kan jag få ersättning för detta och hur går jag i så fall till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig användning av någons namn eller bild i marknadsföring regleras i lagen om namn och bild i reklam. Där finns ett förbud för företag att vid marknadsföring använda annans namn eller bild utan deras samtycke (1 §). Nedan kommer jag att, förutom skyldighet att utge ersättning, också redogöra för andra sanktioner som gäller för den som brutit mot förbudet.

Ersättning

Den som bryter mot förbudet ska betala skäligt vederlag till den person vars namn eller bild utnyttjats (3 §). Om förbudet har brutits avsiktligen eller av oaktsamhet utgår också ersättning för den skada användandet inneburit. Med skada avses, förutom ekonomisk skada, också det lidande och andra omständigheter av icke-ekonomisk natur som personen utsatts för. Skyldigheten att utge vederlag eller ersättning gäller även arbetsgivaren i det fall där det är en anställd som brutit mot förbudet.

När man bedömer vad som utgör "skäligt vederlag" kollar man på marknadsvärdet av medverkandet i marknadsföringen. Vid ersättningen för det psykiska lidande du fått utså tas hänsyn till hur stor spridning bilden har fått och vilken typ av marknadsföring det rör sig om. Då jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall är det väldigt svårt för mig att bedöma vilka summor det skulle röra sig om.

Andra sanktioner

För att förebygga fortsatt missbruk av namnet eller bilden kan rätten bestämma att återstående reklammaterial förstörs eller ändras eller att man vidtar andra åtgärder med det för att förebygga vidare missbruk (4 §). Detta bör gälla i situationer där användningen är ett led i en ännu inte avslutad reklamkampanj. Den som brutit mot förbudet kan dessutom, på yrkande av den vars namn eller bild har utnyttjats, åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet (6 §).

Vad du kan göra

Om en bild på dig har olovligen använts i kommersiell marknadsföring har du rätt till vederlag samt ersättning för den skada du lidit till följd av användandet. Då det verkar som att företaget använt bilden mer än en gång, och att därmed finns risk för fortsatt missbruk av bilden, kan du kräva att det ansvariga företaget vidtar åtgärder för att förhindra detta.

Mitt råd är att du i första handen vänder dig till företaget och framför dina synpunkter. Domstolsprocesser är kostsamma och tidskrävande. Om ni inte kan komma överens kan du däremot få saken prövad i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Innan du gör det är det nog bäst att du tar kontakt med en jurist. Det kan du enkelt göra här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (115)
2019-10-02 Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?
2019-09-19 Kan man stämma ett företag för falsk marknadsföring?
2019-09-09 Reklam för icke-existerande produkt. Vilseledande?
2019-07-30 Är det lagligt att starta en hemsida för annonsera cigarrer?

Alla besvarade frågor (73715)